Vaikai lanko sporto būrelį. Mokosi žaisti krepšinį ir kitus sportinius žaidimus. Galime pasidžiaugti ne tik pasiektais rezultatais, bet ir galimybe surengti draugiškas rungtynes su kitų ikimokyklinių įstaigų komandomis.
Papildomi užsiėmimai vyksta ir su vaikais turinčiais laikysenos sutrikimų. Atliekami korekciniai pratimai su įvairiomis priemonėmis.
Kūno kultūros auklėtoja-metodininkė Marina Borisenkova
Rytinė mankšta
8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30  8.40 – 8.50 8.50 – 9.00
"Žemuogiukų" gr.
"Drugelių" gr.
"Genelių"  gr.
"Voveryčių" gr.
"Boružėlių" gr.
"Skruzdėliukų" gr
"Ežiukų" gr.
"Bitučių" gr.
 
Kūno kultūros veiklos  tvarkaraštis
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
9.15-9.35
"Žemuogiukų" gr.
9.15-9.30
"Pelėdžiukų" gr.
9.15-9.35
"Žiogelių" gr.
9.15-9.30
 "Pelėdžiukų" gr.
9.15-9.35
"Žiogelių" gr.
9.45-10.05
"Voveryčių" gr.
9.40-10.00
"Drugelių" gr.
9.45-10.05
"Voveryčių" gr.
9.40-10.00
"Drugelių" gr.
9.45-10.05
"Žemuogiukų" gr.
10.15-10.40
"Skruzdėliukų" gr.
10.10-10.35
"Boružėlių" gr.
10.15-10.40
"Skruzdėliukų" gr.
10.10-10.30
"Genelių" gr.
10.15-10.35
"Genelių" gr.
10.50-11.20
"Ežiukų" gr.
10.45-11.15
"Bitučių" gr.
10.50-11.20
"Ežiukų" gr.
10.40-11.10
"Bitučių" gr.
10.45 -11.10
"Boružėlių" gr.
 
11.20-11.50
Krepšinio būrelis
 
11.20-11.40
Plokščiapėdystės profilaktika
 
 
,,Šilinukų" ansamblį lanko mėgstantys dainuoti, jaučiantis ritmą, intonuojantys vaikai. Užsiėmimų metu ugdomi vokaliniai, ritminiai, improvizaciniai vaikų gabumai.
"Šilinukai" kviečiami koncertuoti Lentvario miesto renginiuose, Trakų kultūros rūmuose, Vytauto Didžiojo gimnazijoje, Seimo rūmuose.
Muzikos mokytoja- metodininkė Inga Okuškienė
Muzikinės veiklos tvarkaraštis
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
9.00-9.15
"Pelėdžiukų" gr.
9.00-9.15
"Žiogelių" gr.
9.00-9.15
"Pelėdžiukų" gr.
9.00-9.15
"Žiogelių" gr.
9.30-10.15
Muzikinio lavinimo būrelis su gabiais vaikais
9.20-9.40
"Drugelių" gr.
9.20-9.40
"Žemuogiukų" gr.
9.20-9.40
"Drugelių" gr.
9.20-9.40
"Žemuogiukų" gr.
9.45-10.05
"Genelių" gr.
9.45-10.05 "Voveryčių" gr.
9.45-10.05
"Genelių" gr.
9.45-10.05 "Voveryčių" gr.
10.15-10.40
"Boružėlių" gr.
10.15-10.40 "Skruzdėliukų" gr.
10.15-10.40
"Boružėlių" gr.
10.15-10.40 "Skruzdėliukų" gr.
10.45-11.15
"Bitučių" gr.
10.55-11.25
"Ežiukų" gr.
10.45-11.15
"Bitučių" gr.
10.55-11.25
"Ežiukų" gr.
11.20-12.00
Muzikinio lavinimo būrelis su gabiais vaikais
 
11.20-12.00
Muzikinio lavinimo būrelis su gabiais vaikais
 
 
 
 
Dailės studijoje mūsų mažieji daug piešia, tapo, tyrinėja, eksperimentuoja. Meninio proceso metu vaikas kuria, piešinyje išreiškia emocijas, išgyvena paslaptį, džiugesį ir nesėkmes.
 Kad ir koks šedevras išeitų – ar šviesus lipnus gumulėlis, ar parodai vertas kūrinys – vaikui jis yra labai svarbus rezultatas. Dailės dalykai per žaidimą padeda gilinti vaiko jausmus, o turtingas jausmų pasaulis sudaro geras prielaidas visapusiškai ugdyti asmenybę.
 
 
Anglų kalbos būrelis
Anglų kalbos ugdymo programa darželiuose skirta lavinti vaiko bendrąsias kompetencijas per anglų kalbos mokomąjį dalyką ir kartu plėtoti anglų kalbos vartojimo kompetencijas. Programa orientuota į komunikacinius vaiko gebėjimus, t.y. lavinama šnekamoji ir girdimoji kalba.
Naudojamos naujausios specializuotai sukurtos Oxford'o universiteto "Show and Tell" mokomosios priemonės, tad pamokos praturtintos vaikams aktualia bei patrauklia medžiaga. Mokomoji medžiaga išdėstyta spiraliniu principu, ją sudaro 3 lygiai (3 mokslo metai), tad programa turi tęstinumą mokyklose.

VšĮ "Pilni Namai"

Antradieniais ir Penktadieniais
12.30-13.00 "Genelių" gr., "Žemuogiukų" gr.
13.25-13.55 "Ežiukų" gr.
14.00-14.30 "Bitučių" gr.
14.50-15.20 "Skruzdėliukų" gr.
15.30-16.00  "Voveryčių" gr.
16.20-16.50 "Boružėlių" gr.
 
Vaikams labai svarbu išmokti taisyklingai kalbėti. Logopedinės pratybos – tai vaiko kalbos vystymo dalis.
Kasmet logopedinė pagalba teikiama 25-30 darželio ugdytiniams. Pirmiausiai pratyboms atrenkami priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, jie ruošiami mokyklai.
Korekcinis darbas vyksta logopediniame kabinete. Logopedė, atsižvelgdama į sutrikimą, dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais.
Dėl vaiko kalbos sutrikimų šalinimo konsultuoja ir teikia rekomendacijas tėvams bei pedagogams.
Darbo sėkmė priklauso nuo to, ar susidaro tvirta komanda: logopedas- tėvai- auklėtojas.
 
Logopedė- metodininkė Lilija Chmeliauskienė
Logopedinių užsiėmimų tvarkaraštis
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
8.00-9.05
Pogrupiniai užsiėmimai
8.00-8.30
Individualus užsiėmimas
10.00-12.00
Pogrupiniai užsiėmimai
8.00-8.30
Individualus užsiėmimas
8.00-9.05
Pogrupiniai užsiėmimai
9.10-9.30
Individualus užsiėmimas
8.35-9.05
Pogrupinis užsiėmimas
12.30-14.00
Pogrupiniai užsiėmimai
8.35-9.05
Pogrupinis užsiėmimas
9.10-9.30
Individualus užsiėmimas
9.35-12.30

Pogrupiniai užsiėmimai

9.10-9.30

Individualus užsiėmimas

14.00-14.30
Individualūs užsiėmimai
9.10-9.30
Individualus užsiėmimas
9.35-11.30

Pogrupiniai užsiėmimai

 
9.35-10.05

Pogrupinis užsiėmimas

 
9.35-10.05
Pogrupinis užsiėmimas
 
 
10.10-10.40

Individualus užsiėmimas

 
10.10-10.40
Individualus užsiėmimas
 
 
10.45-12.30

Pogrupiniai užsiėmimai

 
10.45-12.30

Pogrupiniai užsiėmimai

 

 

Vaiko socialinių įgūdžių ugdymas pradiniame ugdymo etape, turi didelę reikšmę jo tolimesniame gyvenime. Socialinė pedagogė dirba individualiai su vaikais turinčiais elgesio arba emocijų sutrikimų. Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas. Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą. Inicijuoja, organizuoja ir įgyvendina įvairius socialinius projektus.

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
8.00-12.00
Darbas grupėse

9.48-10.48*
8.00-12.00
Darbas grupėse

8.00-12.00
Darbas grupėse

8.00-12.00
Darbas grupėse

12.30-14.42
Individualus darbas

10.48-12.00

Darbas grupėse

12.30-14.42
Individualus darbas

12.30-14.42
Individualus darbas

12.30-14.42
Individualus darbas

14.42 – 15.42*
12.30 – 17.30
Individualus darbas ir tėvų konsultavimas

14.42 – 15.42*
14.42 – 15.42*
14.42 – 15.42*

* – dokumentacijos tvarkymas, lankymasis namuose, bendravimas su kitomis įstaigomis, priemonių gaminimas, darbas vaiko gerovės komisijoje, savišvieta ir kita veikla.

 
Socialinė pedagogė Rita Vadoklienė
 
Psichologinės pagalbos tikslas- stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologės Rasos Ragažinskienės užsiėmimai vyksta kiekvieną trečiadienį nuo 9 iki 12 val.

 
 
Priešmokyklinis ugdymas. Kiekviena šeima, kuri rūpinasi savo vaiku kiekvieną dieną, atidžiai stebi jo raidą. Tėvai nerimauja ar jų šešiametis yra brandus mokyklai. Mūsų tikslas – padėti tėvams auginantiems tokio amžiaus vaikus.
Teikiama pagalba priešmokyklinės ugdymo grupės nelankančiam vaikui ir jo tėvams (globėjams). Konsultuojame priešmokyklinio ugdymo klausimais, laiduojančias sėkmingą mokymosi pradžią, ugdymo veiksmingumą.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Marcinkienė
Tel. 8 606 96843
el. p. rasa.marcinkienė@yahoo.com
2014. Visos teisės saugomos. Trakų rajono Lentvario lopšelis-darželis "Šilas"