admin

logo V4T

Lentvario lopšelis-darželis ,,Šilas“ yra asocijuotas partneris Erasmus + KA2 projekte Inovacijų kūrimo Strateginių partnerysčių projekte ,,Vaizdo žaidimai, skirti mokymui” (angl. “Videogames for Teachers”) (V4T). Projektą koordinuoja Pixel Asociacija (Italija).

Projekto ,,Vaizdo žaidimai, skirti mokymui” tikslas suteikti pedagogams būtinus, inovatyvius metodinius įgūdžius, kompetencijas ir priemones, kad jie galėtų veiksmingai išnaudoti vaizdo žaidimus ir mobilias programėles edukaciniais tikslais, tokiu būdu didinti besimokančiųjų kūrybiškumą ir plėsti jų požiūrį apie mokymosi procesą.

Projekto laikotarpis: 2017 11 01 – 2019 10 31

Projektu siekiama:

 • Išanalizuoti edukacinių vaizdo žaidimų didaktinį potencialą ir suteikti pedagogams įgūdžių, kurie būtų naudingi ir greitai pritaikomi prie jų turimų mokymo metodų, pilnavertiškai išnaudojant vaizdo žaidimų edukacinį potencialą.
 • Suteikti išsamią informaciją apie inovatyvius didaktinius metodus, taikytinus mokymo procese, kurio metu būtų panaudojami vaizdo žaidimai ir žaidybiniai elementai/programėlės bei taikomosios programos mobiliesiems įrenginiams.
 • Suteikti pedagogams pagrindines programavimo kalbų žinias, kad jie turėtų galimybę būti savarankiški kuriant ir panaudojant paprastus edukacinius vaizdo žaidimus ir programėles mobiliuosiuose įrenginiuose. 

Projekto planuojami rezultatai:

 • Interaktyvi duomenų bazė su edukaciniais ir turinčiais edukacinį potencialą vaizdo žaidimais ir programėlėmis, skirtomis mobiliesiems įrenginiams.
 • Mokymo/si vadovas mokytojams apie vaizdo žaidimų ir programėlių pritaikomumą edukaciniu pagrindu, siekiant pagerinti tradicinio mokymo kontekstą.
 • E-mokymosi medžiaga būsimiesiems mokytojams, kurioje pateikti  programavimo kalbų pagrindai, informacija apie autorystės užtikrinimo įrankius, siekiant, kad mokytojai galėtų būti savarankiški kuriant ir panaudojant edukacinius vaizdo žaidimus ir programėles, skirtas mobiliesiems įrenginiams.

Daugiau apie projektą ir prieiga prie projekto rezultatų: http://v4t.pixel-online.org/

Projekto lankstinukas lietuvių kalba: https://v4t.pixel-online.org/brochure.php

3.2. EU flag-Erasmus+_vect_POS

 

3.1. TIK projekto logo 

Lentvario lopšelis-darželis ,,Šilas" yra asocijuotas partneris Erasmus+ KA2 projekte Inovacijų kūrimo Strateginių partnerysčių projekte ,,Tradicijos ir inovacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose (angl. ,,Tradition and Innovation @Kindergardten) (TIK). Projektą koordinuoja Pixel Asociacija (Italija).

Projekto ,,Tradicijos ir inovacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose" tikslas suteikti pagerinti vaikų, kurie lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigas, ir auklėtojų pagrindines ir horizontaliąsias kompetencijas per tradicinių pasakų sekimą ir palyginimą bei stiprinti ikimokyklinio ugdymo ir vaikų šeimų bendradarbiavimą vaiko ugdymo procese.

Projekto laikotarpis: 2017 11 01 – 2019 10 31

Projekto siekiama:

 • Paveikti ikimokyklinio amžiaus vaikų pagrindinius ir universaliuosius gebėjimus lyginant tradicines pasakas tarptautiniu aspektu ir taikant inovatyvius audiovizualinius metodus ir įrankius.
 • Taikyti daugiadalykį ir holistinį požiūrį į priešmokyklinį ugdymą paremtą inovatyvia mokomąją medžiaga siekiant vystyti vaiko kognityvinius ir ikikognityvinius socialinius įgūdžius.
 • Stiprinti ikimokyklinio ugdymo pedagogų ir vaikų šeimų gebėjimus kurti bendradarbiavimo modelius.

​Projekto planuojami rezultatai:

 • Mokomasis vadovas ikimokyklinio ugdymo pedagogams skirtas vystyti įgūdžius reikalingus mokinių kognityvinių ir ikikognityvinių įgūdžių plėtojimui ankstyvojo ugdymo etape sėkmingai bendradarbiaujant su mokinių šeimomis.
 • Mokomasis vadovas skirtas atkreipti ikimokyklinio amžiaus vaikų šeimų ir globėjų dėmesį į ikimokyklinio ugdymo svarbą vystant kognityvinius ir ikikognityvinius įgūdžius, būtinus pereinant į privalomojo ugdymo įstaigas.
 • Didaktikos priemonių rinkinys darželiams suteikiantis ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir mokinių šeimoms inovatyvius, medijomis grįstus įrankius darbui su vaikais skatinančius juos savarankiškai mokytis, interpretuoti ir apibūdinti tradicines pasakas bei susipažinti su kultūrine įvairove. 

Daugiau apie projektą ir prieiga prie projekto rezultatų: https://tik.pixel-online.org

Projekto lankstukas lietuvių kalba: https://tik.pixel-online.org/brochure.php

3.2. EU flag-Erasmus+_vect_POS

Meninio ugdymo pedagogė, Inga Okuškienė,  vykdo etnokultūrinį  ,,Kalbantis akmenėliai" projektą. Projekto pirmoje dalyje dalyvavo ,,Voveryčių" ir ,,Genelių" grupės priešmokyklinukai. Vaikai susipažino su baltiška kultūrą, simboliais, kuriuos atrado baltiškuose papuošaluose, rūbuose, juostų raštuose.

Kūno kultūros auklėtoja, Marina Borisenkova, organizavo sveikos gyvensenos savaitę ,,Kačiukai kviečia į sveikatos šalį", kurią iniciavo Varėnos ,,Pasakos" vaikų lopšelio-darželio bendruomenė.

,,Pelėdžiukų", ,,Žiogelių", ,,Bitučių", ,,Ežiukų" grupės vaikai žaidė siužetinį žaidimą  ,,Katė ir kačiukai". ,,Skruzdėliukų", ,,Boružėlių" grupės ugdytiniai dalyvavo sveikatos valandėlėje ,,Kačiukai žaidžia" (interaktyvios grindis) ir judėjimo dienoje ,,Ant palangės tupi katinėlis".

 

 

2014. Visos teisės saugomos. Trakų rajono Lentvario lopšelis-darželis "Šilas"