VIZIJA. Saugaus ir sveiko vaiko lopšelis-darželis, skatinantis vaiko saviraišką per socialinius įgūdžius.

MISIJA. Ugdymo įstaigos paskirtis – padėti šeimoms kvalifikuotai ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus. Teikiamos ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo paslaugos, integruojant į ugdymo turinį sveikatingumo programą. Svarbiausias ugdymo principas – saugus, mąstantis, laisvas, iniciatyvus, kūrybingas ir atsakingas vaikas.

VERTYBĖS: atvira kaitai, besimokanti, tenkinanti vaikų poreikius bei tėvų lūkesčius bendruomenė, kurianti palankias sąlygas vaiko vystymuisi, kūrybai, saviraiškai.

FILOSOFIJA. Vaikas-unikali vertybė. Tai ne indas, kurį reikia užpildyti, bet žibintas, kurį reikia uždegti  ,,… laisvė humanizme yra sunkiai apčiuopiamas ar net pavojingas dalykas, jei pamirštama apie atsakomybę ir privalėjimą“ (R. Kočiūnas), todėl pedagogas turi stengtis nuo mažens ugdyti įvairiapusę, savimi pasitikinčią ir atsakingą už savo veiksmus asmenybę.

Kuriame saugią ir funkcionalią ugdymo(si) aplinką, kuri skatiną vaiko aktyvumą, smalsumą ir norą veikti. Vaikai randa viską, ko reikia įvairiausiems jų sumanymams, žaidimams, tyrinėjimams bei poilsiui. Siekiame, kad patys vaikai būtų aktyvūs aplinkos kūrėjai ir jaustųsi joje šeimininkais, galinčiais keisti ar pritaikyti grupės ir lauko erdvę savo sumanymams.

2018- 2019 m.

  

2017- 2018 m.

1 Sl_9_zio_10vnt 2 Sl_62_ez_18vnt 3 Sl_11_pel_10vnt 4 Sl_224_sk_13vnt 5 Sl_122_dr_19vnt 6 Sl_132_zem_24vnt 7 Sl_4_vov_22vnt 8 Sl_224_gen_18vnt 9 Sl_102_bor_20vnt 10 23-vnt

 

2016 – 2017 m.

Sl_17_pel_7vnt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sl_24_zio_17vnt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sl_41_dr_17vnt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sl_53_zem_15vnt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sl_68_gen_18vnt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sl_8_vov_21vnt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sl_80_sk_1vnt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sl_63_bor_22vnt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sl_103_bit_17vnt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sl_94_ez_23vnt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 – 2015 m.

"Pelėdžiukų" grupė
"Žiogelių" grupė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Skruzdėliukų" grupė

 

 

"Boružėlių" grupė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Voveryčių" grupė

 

 

 

 

 

 

 

 

"Genelių" grupė

 

 

 

 

 

 

 

 

"Bitučių" grupė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Drugelių" grupė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Žemuogiukų" grupė"Ežiukų" grupė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2015 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zem