METODINĖ GRUPĖ

Pirmininkė – Renata Vladimirenko
Sekretorė – Alina Svirnelienė
Deleguoti nariai:
 1. Irena Kraičinska
 2. Daiva Masionienė
 3. Virginija Sventkauskienė
 4. Irena Šartnerienė
 5. Ingrida Aleksandrovič
 6. Marina Borisenkova
 7. Inga Okuškienė
DARBO GRUPĖ VEIKLOS PLANUI RENGTI IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS
,,PAŽINIMO TAKELIU“ VERTINIMUI BEI ATNAUJINIMUI
 1. Rasa Marcinkienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 2. Lilija Chmeliauskienė – logopedė
 3. Marina Borisenkova ­­- kūno kultūros auklėtoja
 4. Danuta Dmitrijevskaja – auklėtoja
 5. Inga Okuškienė – meninio ugdymo mokytoja
 6. Dorita Simanavičienė – auklėtoja
 7. Alina Svirnelienė – auklėtoja
KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS DARBO GRUPĖS
 1. Lilija Chmeliauskienė – logopedė
 2. Rita Vadoklienė – socialinė pedagogė
 3. Alina Grinevič – auklėtojos padėjėja
VEIKLOS ĮSIVERTINIMO KOORDINAVIMO GRUPĖ
 1. Marina Borisenkova – kūno kultūros auklėtoja
 2. Lilija Chmeliauskienė – logopedė
 3. Rita Vadoklienė – socialinė pedagogė
 4. Daiva Masionienė – auklėtoja
 5. Dorita Simanavičienė – auklėtoja

 GILUMINIO VEIKLOS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ

 1. Virginija Sventkauskienė – auklėtoja
 2. Dorita Simanavičienė – auklėtoja
 3. Ernesta Repšienė – auklėtoja
 4. Irena Šartnerienė – auklėtoja
 5. Inga Okuškienė – meninio ugdymo mokytoja
 6. Alina Svirnelienė – auklėtoja
 7. Rita Vadoklienė – socialinė pedagogė
 DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ  IR VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ
 RENGIMO DARBO GRUPĖ
 1. Irena Nižauskienė – direktorė
 2. Rasa Marcinkienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 3. Ilga Lužina – ūkio dalies vedėja
 4. Danuta Dmitrijevskaja – auklėtoja
 5. Virginija Sventkauskienė – auklėtoja
 6. Rasa Šlikienė – slaugytoja

ETIKOS KOMISIJA

Pirmininkė – Inga Okuškienė – meninio ugdymo mokytoja

 1. Diana Liachovič – raštvedė
 2. Rita Vadoklienė – socialinė pedagogė
 3. Irena Kraičinska – auklėtoja
 4. Alina Svirnelienė – auklėtoja
 5. Renata Vladimirenko – auklėtoja
 6. Danuta Dmitrijevskaja – auklėtoja
 7. Alina Grinėvič – auklėtojos padėjėja

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – Irena Nižauskienė – direktorė
Sekretorė – Diana Liachovič – raštvedė
 1. Rasa Marcinkienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 2. Rita Vadoklienė – socialinė pedagogė
 3. Lilija Chmeliauskienė – logopedė
 4. Rasa Šlikienė – slaugytoja
 5. Irena Kraičinska – auklėtoja

 

DARBUOTOJAI, ATSAKINGI UŽ GELBĖJIMO DARBŲ ORGANIZAVIMĄ
EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ METU
 1. Irena Nižauskienė – direktorė
 2. Galina Burakevičienė – vyr. buhalterė
 3. Rasa Marcinkienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 4. Rasa Šlikienė – slaugytoja
 5. Ilga Lužina – ūkio dalies vedėja

MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė – Irena Nižauskienė
Sekretorė – Rasa Marcinkienė
Nariai :
 1. Marina Borisenkova – kūno kultūros auklėtoja
 2. Lilija Chmeliauskienė – logopedė
 3. Nijolė Karcevienė – tėvų atstovas
 4. Alina Jakonis – švietimo skyriaus atstovas