METODINĖ GRUPĖ

Pirmininkė – Renata Vladimirenko
Sekretorė – Alina Svirnelienė.
Deleguoti nariai – Ingrida Aleksandrovič
                              Irena Kraičinska
                 Daiva Masionienė.
                 Ernesta Piečiūtė.
                 Virginija Sventkauskienė
             
 
 
DARBO GRUPĖ VEIKLOS PLANUI RENGTI IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS
,,PAŽINIMO TAKELIU“ VERTINIMUI BEI ATNAUJINIMUI
 1. Rasa Marcinkienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 2. Lilija Chmeliauskienė – logopedė.
 3. Marina Borisenkova ­­- kūno kultūros auklėtoja.
 4. Danuta Dmitrijevskaja – auklėtoja.
 5. Inga Okuškienė – muzikos mokytoja.
 6. Dorita Simanavičienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė.
 7. Alina Svirnelienė – auklėtoja.
 
 
KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS DARBO GRUPĖS
 1. Lilija Chmeliauskienė – logopedė.
 2. Rita Vadoklienė – socialinė pedagogė.
 3. Alina Grinevič – auklėtojos padėjėja.
 
VEIKLOS ĮSIVERTINIMO KOORDINAVIMO GRUPĖ
 1. Marina Borisenkova – kūno kultūros auklėtoja.
 2. Lilija Chmeliauskienė – logopedė.
 3. Daiva Masionienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė.
 4. Danuta Dmitrijevskaja – auklėtoja
 5. Renata Vladimirenko – auklėtoja

 GILUMINIO VEIKLOS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ

 1. Virginija Sventkauskienė – auklėtoja.
 2. Dorita Simanavičienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė.
 3. Ernesta Piečiūtė – auklėtoja.
 4. Irena Šartnerienė – auklėtoja.
 5. Inga Okuškienė – muzikos mokytoja.
 6. Alina Svirnelienė – auklėtoja.
 7. Ingrida Aleksandrovič – auklėtoja.
 8. Rita Vadoklienė – socialinė pedagogė

 

 DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ  IR VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ
 RENGIMO DARBO GRUPĖ
 1. Irena Nižauskienė – direktorė.
 2. Rasa Marcinkienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 3. Ilga Lužina – ūkio dalies vedėja.
 4. Danuta Dmitrijevskaja – auklėtoja.
 5. Virginija Sventkauskienė – auklėtoja.
 6. Rasa Šlikienė – slaugytoja.

 

ETIKOS KOMISIJA

 1. Alina Svirnelienė – auklėtoja.
 2. Irena Kraičinska – auklėtoja.
 3. Renata Vladimirenko – auklėtoja.
 4. Diana Liachovič – raštvedė.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 1. Rasa Marcinkienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 2. Lilija Chmeliauskienė – logopedė.
 3. Rita Vadoklienė – socialinė pedagogė.
 4. Rasa Šlikienė – slaugytoja.
 5. Dorita Simanavičienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė.
 6. Irena Kraičinska – auklėtoja.
 7. Inga Agafonova – tėvų atstovė.
 8. Daiva Masionienė – komisijos sekretorė.

 

DARBUOTOJAI, ATSAKINGI UŽ GELBĖJIMO DARBŲ ORGANIZAVIMĄ
EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ METU
 1. Irena Nižauskienė – direktorė.
 2. Rasa Marcinkienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 3. Rasa Šlikienė – slaugytoja.
 4. Ilga Lužina – ūkio dalies vedėja.

 

MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė – Irena Nižauskienė.
Sekretorė – Rasa Marcinkienė.
Nariai – Marina Borisenkova.
  Lilija Chmeliauskienė.
  Nijolė Karcevienė (tėvų atstovas).
  Alina Jakonis (švietimo skyriaus atstovas).
2014. Visos teisės saugomos. Trakų rajono Lentvario lopšelis-darželis "Šilas"