METODINĖ GRUPĖ

Pirmininkė – Renata Vladimirenko
Sekretorė – Alina Svirnelienė
Deleguoti nariai:
 1. Irena Kraičinska
 2. Daiva Masionienė
 3. Virginija Sventkauskienė
DARBO GRUPĖ VEIKLOS PLANUI RENGTI IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS
,,PAŽINIMO TAKELIU“ VERTINIMUI BEI ATNAUJINIMUI
 1. Rasa Marcinkienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 2. Lilija Chmeliauskienė – logopedė
 3. Marina Borisenkova ­­- kūno kultūros auklėtoja
 4. Danuta Dmitrijevskaja – auklėtoja
 5. Inga Okuškienė – muzikos mokytoja
 6. Dorita Simanavičienė – auklėtoja
 7. Alina Svirnelienė – auklėtoja
KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS DARBO GRUPĖS
 1. Lilija Chmeliauskienė – logopedė
 2. Rita Vadoklienė – socialinė pedagogė
 3. Alina Grinevič – auklėtojos padėjėja
VEIKLOS ĮSIVERTINIMO KOORDINAVIMO GRUPĖ
 1. Marina Borisenkova – kūno kultūros auklėtoja
 2. Lilija Chmeliauskienė – logopedė
 3. Rita Vadoklienė – socialinė pedagogė
 4. Daiva Masionienė – auklėtoja
 5. Dorita Simanavičienė – auklėtoja

 GILUMINIO VEIKLOS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ

 1. Virginija Sventkauskienė – auklėtoja
 2. Dorita Simanavičienė – auklėtoja
 3. Ernesta Repšienė – auklėtoja
 4. Irena Šartnerienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė
 5. Inga Okuškienė – muzikos mokytoja
 6. Alina Svirnelienė – auklėtoja
 7. Rita Vadoklienė – socialinė pedagogė
 DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ  IR VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ
 RENGIMO DARBO GRUPĖ
 1. Irena Nižauskienė – direktorė
 2. Rasa Marcinkienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 3. Ilga Lužina – ūkio dalies vedėja
 4. Danuta Dmitrijevskaja – auklėtoja
 5. Virginija Sventkauskienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė
 6. Rasa Šlikienė – slaugytoja

ETIKOS KOMISIJA

Pirmininkė – Inga Okuškienė – meninio ugdymo mokytoja

 1. Diana Liachovič – raštvedė.
 2. Rita Vadoklienė – socialinė pedagogė
 3. Irena Kraičinska – priešmokyklinio ugdymo pedagogė
 4. Alina Svirnelienė – auklėtoja
 5. Renata Vladimirenko – auklėtoja
 6. Danuta Dmitrijevskaja – auklėtoja
 7. Alina Grinėvič – auklėtojos padėjėja

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – Rasa Marcinkienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Sekretorė – Daiva Masionienė – auklėtoja
 1. Rita Vadoklienė – socialinė pedagogė
 2. Lilija Chmeliauskienė – logopedė
 3. Rasa Šlikienė – slaugytoja
 4. Dorita Simanavičienė – auklėtoja
 5. Irena Kraičinska – priešmokyklinio ugdymo pedagogė
 6. Alina Svirnelienė – auklėtoja
 7. Inga Agafonova – tėvų atstovė

 

DARBUOTOJAI, ATSAKINGI UŽ GELBĖJIMO DARBŲ ORGANIZAVIMĄ
EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ METU
 1. Irena Nižauskienė – direktorė
 2. Galina Burakevičienė – vyr. buhalterė
 3. Rasa Marcinkienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 4. Rasa Šlikienė – slaugytoja
 5. Ilga Lužina – ūkio dalies vedėja

MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė – Irena Nižauskienė
Sekretorė – Rasa Marcinkienė
Nariai :
 1. Marina Borisenkova – kūno kultūros auklėtoja
 2. Lilija Chmeliauskienė – logopedė
 3. Nijolė Karcevienė – tėvų atstovas
 4. Alina Jakonis – švietimo skyriaus atstovas