METODINĖ GRUPĖ

Pirmininkė – Irena Kraičinska
Sekretorė – Alina Svirnelienė
Deleguoti nariai:
 1. Renata Vladimirenko
 2. Dorita Simanavičienė
 3. Virginija Sventkauskienė
 4. Ingrida Aleksandrovič
DARBO GRUPĖ VEIKLOS PLANUI RENGTI IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS
,,PAŽINIMO TAKELIU“ VERTINIMUI BEI ATNAUJINIMUI
 1. Rasa Marcinkienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 2. Lilija Chmeliauskienė – logopedė
 3. Marina Borisenkova ­­- kūno kultūros auklėtoja
 4. Danuta Dmitrijevskaja – auklėtoja
 5. Inga Okuškienė – meninio ugdymo mokytoja
 6. Dorita Simanavičienė – auklėtoja
 7. Alina Svirnelienė – auklėtoja
KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS DARBO GRUPĖS
 1. Lilija Chmeliauskienė – logopedė
 2. Rita Vadoklienė – socialinė pedagogė
 3. Alina Grinevič – auklėtojos padėjėja
VISUMINIO VEIKLOS ĮSIVERTINIMO KOORDINAVIMO GRUPĖ
 1. Rasa Marcinkienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 2. Ingrida Aleksandrovič – auklėtoja
 3. Dorita Simanavičienė – auklėtoja
 4. Gabija Miliauskaitė – auklėtoja
 5. Alina Svirnelienė – auklėtoja
 6. Renata Vladimirenko – auklėtoja

 

TEMINIO VEIKLOS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ

 1. Rasa Marcinkienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 2. Ingrida Aleksandrovič – auklėtoja
 3. Dorita Simanavičienė – auklėtoja
 4. Gabija Miliauskaitė – auklėtoja
 5. Alina Svirnelienė – auklėtoja
 6. Renata Vladimirenko – auklėtoja
 7. Dorita Simanavičienė – auklėtoja
 8. Irena Šartnerienė – auklėtoja
 9. Virginija Sventkauskienė – auklėtoja
 10. Irena Kraičinska – auklėtoja
 11. Danuta Dmitrijevskaja – auklėtoja
 12. Kristina Vaikovskaja – auklėtoja
 13. Jūratė Venciūtė-Rib – auklėtoja
 14. Inga Okuškienė – meninio ugdymo mokytoja
 15. Marina Borisenkova ­­- kūno kultūros auklėtoja
 16. Viktorija Danilovienė – psichologė
 17. Rita Vadoklienė – socialinė pedagogė
 18. Lilija Chmeliauskienė – logopedė
DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ  IR VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ
 RENGIMO DARBO GRUPĖ
 1. Irena Nižauskienė – direktorė
 2. Rasa Marcinkienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 3. Ilga Lužina – ūkio dalies vedėja
 4. Danuta Dmitrijevskaja – auklėtoja
 5. Virginija Sventkauskienė – auklėtoja

 

ETIKOS KOMISIJA

Pirmininkė – Inga Okuškienė – meninio ugdymo mokytoja

 1. Diana Liachovič – raštvedė
 2. Rita Vadoklienė – socialinė pedagogė
 3. Irena Kraičinska – auklėtoja
 4. Alina Svirnelienė – auklėtoja
 5. Renata Vladimirenko – auklėtoja
 6. Danuta Dmitrijevskaja – auklėtoja
 7. Alina Grinevič – auklėtojos padėjėja

 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – Irena Nižauskienė – direktorė
Sekretorė – Diana Liachovič – raštvedė
 1. Rasa Marcinkienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 2. Rita Vadoklienė – socialinė pedagogė
 3. Lilija Chmeliauskienė – logopedė
 4. Viktorija Danilovienė – psichologė
 5. Irena Kraičinska – auklėtoja

 

DARBO TARYBA

 1. Lilija Chmeliauskienė – logopedė
 2. Dorita Simanavičienė – auklėtoja
 3. Ilga Lužina – ūkio dalies vedėja

 

DARBUOTOJAI, ATSAKINGI UŽ GELBĖJIMO DARBŲ ORGANIZAVIMĄ
EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ METU
 1. Irena Nižauskienė – direktorė
 2. Galina Burakevičienė – vyr. buhalterė
 3. Rasa Marcinkienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 4. Ilga Lužina – ūkio dalies vedėja

 

MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė – Rasa Marcinkienė
Nariai :
 1. Irena Kraičinska – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
 2. Renata Vladimirenko – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
 3. Lilija Chmeliauskienė – logopedė metodininkė
 4. Alina Jakonis – švietimo skyriaus atstovas