Administracijos darbuotojos

Rasa Marcinkienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, aukštasis universitetinis išsilavinimas.
Ilga Lužina – ūkio dalies vedėja, aukštasis išsilavinimas.
Rasa Šlikienė – slaugytoja-dietistė, aukštasis universitetinis išsilavinimas.
Galina Burakevičienė – vyr. buhalterė, aukštasis universitetinis išsilavinimas.
Diana Liachovič – raštvedė, aukštasis išsilavinimas.
Asta Verbienė – apskaitininkė, aukštesnysis išsilavinimas. 

Pedagogų sąrašas

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

Pareigos

1.

Lilija Chmeliauskienė

aukštasis universitetinis, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, ŠU

logopedė metodininkė

logopedė

2. Rita Vadoklienė Aukštasis koleginis išsilavinimas, VIKO socialinė pedagogė socialinė pedagogė

3.

Marina Borisenkova

aukštesnysis, Vilniaus pedagoginė mokykla

auklėtoja metodininkė

kūno kultūros auklėtoja

4.

Inga Okuškienė

aukštesnysis, Vilniaus kultūros mokykla

muzikos mokytoja metodininkė

meninio ugdymo mokytoja

5.

Danuta Dmitrijevskaja

aukštasis universitetinis, edukologijos bakalauro laipsnį, VPU

auklėtoja metodininkė

auklėtoja

6.

Daiva Masionienė

aukštasis, edukologijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis, VK Pedagogikos fakultetas

vyresnioji auklėtoja

auklėtoja

7. Dorita Simanavičienė aukštesnysis, Vilniaus pedagoginė mokykla auklėtoja metodininkė auklėtoja

8.

Irena Šartnerienė

aukštesnysis, Vilniaus pedagoginė mokykla

vyresnioji auklėtoja

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

9.

Ingrida Aleksandrovič

aukštasis universitetinis , Lietuvos edukologijos universitetas, Edukologijos bakalauras

 vyresnioji auklėtoja

auklėtoja

10.

Virginija Sventkauskienė aukštasis, edukologijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis, VK Pedagogikos fakultetas vyresnioji auklėtoja priešmokyklinio ugdymo pedagogė

11.

Renata Vladimirenko

Aukštasis koleginis išsilavinimas, VIKO

auklėtoja metodininkė

auklėtoja

12.

Ernesta Repšienė

aukštasis universitetinis, filologijos bakalauro laipsnis, VPU

 auklėtoja

auklėtoja

13.

Alina Svirnelienė

aukštasis universitetinis, filologijos bakalauro laipsnis, VPU

 vyresnioji auklėtoja

auklėtoja

14. Irena Kraičinska aukštasis universitetinis, LEU auklėtoja metodininkė priešmokyklinio ugdymo pedagogė
15. Kristina Vaikovskaja vidurinis auklėtoja auklėtoja
16.  Bronė Račkauskienė aukštesnysis, Kauno kooperacijos technikumas auklėtoja auklėtoja
17. Tatjana Buterlevič
vidurinis auklėtoja auklėtoja
18. Jolanta Urbanovič aukštesnysis, Vilniaus finansų ir kredito technikumas auklėtoja auklėtoja

 

Aptarnaujantis personalas

Rita Važnevičienė – profesinis išsilavinimas, auklėtojos padėjėja.
Hana Radkevič – aukštesnysis išsilavinimas, auklėtojos padėjėja.
Alina Grinevič – profesinis išsilavinimas, auklėtojos padėjėja.
Bronė Grigūnienė – profesinis išsilavinimas, auklėtojos padėjėja.
Regina Ozerovienė – profesinis išsilavinimas, auklėtojos padėjėja.
Irena Šamatovič – aukštesnysis išsilavinimas, auklėtojos padėjėja.
Nina Michnova – vidurinis išsilavinimas, auklėtojos padėjėja.
Teresė Janulevičienė– profesinis išsilavinimas, auklėtojos padėjėja.
Ona Ivancevičienė– vidurinis išsilavinimas, auklėtojos padėjėja.
Irena Gotautienė– aukštesnysis išsilavinimas, auklėtojos padėjėja.
Nijolė Beliak – profesinis išsilavinimas, auklėtojos padėjėja.
Jovita Čepulionienė – aukštasis, auklėtojos padėjėja.
Tatjana Buterlevič– vidurinis išsilavinimas, auklėtojos padėjėja.
Karina Trukšina– vidurinis išsilavinimas, auklėtojos padėjėja.
Rima Balionienė – profesinis išsilavinimas, virėja.
Lidija Ševčuk – profesinis išsilavinimas, virėja.
Vida Senvaitienė – profesinis išsilavinimas, virėja.
Valentina Vėželienė – profesinis išsilavinimas, sandėlininkė.
Romas Marcinka – profesinis išsilavinimas, pastatų priežiūros darbininkas.
Juozas Gudelevičius –  kiemsargis.
Piotr Michailovskij-  pastatų priežiūros darbininkas.