Pedagogų sąrašas

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

Pareigos

1.

Lilija Chmeliauskienė

aukštasis universitetinis, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, ŠU

logopedė metodininkė

logopedė

2. Rita Vadoklienė Aukštasis koleginis išsilavinimas, VIKO socialinė pedagogė socialinė pedagogė

3.

Marina Borisenkova

aukštesnysis, Vilniaus pedagoginė mokykla

auklėtoja metodininkė

kūno kultūros auklėtoja

4.

Inga Okuškienė

aukštesnysis, Vilniaus kultūros mokykla

muzikos mokytoja metodininkė

ikimokyklinio  meninio ugdymo mokytoja

5.

Danuta Dmitrijevskaja

aukštasis universitetinis, edukologijos bakalauro laipsnį, VPU

auklėtoja metodininkė

auklėtoja

6.

Daiva Masionienė

aukštasis, edukologijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis, VK Pedagogikos fakultetas

vyresnioji auklėtoja

auklėtoja

7.

Dorita Simanavičienė

aukštesnysis, Vilniaus pedagoginė mokykla auklėtoja metodininkė auklėtoja

8.

Irena Šartnerienė

aukštesnysis, Vilniaus pedagoginė mokykla

vyresnioji auklėtoja

auklėtoja

9.

Ingrida Aleksandrovič

aukštasis universitetinis , Lietuvos edukologijos universitetas, Edukologijos bakalauras

 vyresnioji auklėtoja

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

10.

Irma Rakauskaitė

studijuoja Lietuvos edukologijos universitete

 

auklėtoja

11.

Virginija Sventkauskienė

aukštasis, edukologijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis, VK Pedagogikos fakultetas

 vyresnioji auklėtoja

auklėtoja

12.

Ernesta Piečiūtė

aukštasis universitetinis, filologijos bakalauro laipsnis, VPU

 

auklėtoja

13.

Alina Svirnelienė

aukštasis universitetinis, filologijos bakalauro laipsnis, VPU

 vyresnioji auklėtoja

auklėtoja

14. Irena Kraičinska aukštasis universitetinis, LEU   auklėtoja
15. Renata Vladimirenko Aukštasis koleginis išsilavinimas, VIKO auklėtoja metodininkė priešmokyklinio ugdymo pedagogė
         

 

Administracijos darbuotojos

Rasa Šlikienė – bendrosios praktikos slaugytoja, aukštasis universitetinis išsilavinimas.
Galina Burakevičienė – vyr. buhalterė, aukštasis universitetinis išsilavinimas.
Diana Liachovič – raštvedė, aukštasis išsilavinimas.
Asta Verbienė - apskaitininkė, raštvedė, aukštesnysis išsilavinimas. 

 

Aptarnaujantis personalas

Rita Važnevičienė – profesinis išsilavinimas, auklėtojos padėjėja.
Hana Radkevič – aukštesnysis išsilavinimas, auklėtojos padėjėja.
Alina Grinevič - profesinis išsilavinimas, auklėtojos padėjėja.
Bronė Grigūnienė - profesinis išsilavinimas, auklėtojos padėjėja.
Regina Ozerovienė - profesinis išsilavinimas, auklėtojos padėjėja.
Irena Šamatovič – aukštesnysis išsilavinimas, auklėtojos padėjėja.
Nina Michnova – vidurinis išsilavinimas, auklėtojos padėjėja.
Teresė Janulevičienė- profesinis išsilavinimas, auklėtojos padėjėja.
Ona Ivancevičienė- vidurinis išsilavinimas, auklėtojos padėjėja.
Irena Gotautienė- aukštesnysis išsilavinimas, auklėtojos padėjėja.
Rima Balionienė – profesinis išsilavinimas, virėja.
Lidija Ševčuk - profesinis išsilavinimas, virėja.
Vida Senvaitienė – profesinis išsilavinimas, virėja.
Valentina Vėželienė – profesinis išsilavinimas, sandėlininkė.
Nijolė Beliak - profesinis išsilavinimas, auklėtojos padėjėja.
Romas Marcinka – profesinis išsilavinimas, pastatų priežiūros darbininkas.
Jolantas Damauskas – aukštasis universitetinis išsilavinimas, pastatų priežiūros darbininkas.
Juozas Gudelevičius -  kiemsargis.
Mindaugas Masionis - profesinis išsilavinimas, pastatų priežiūros darbininkas.

2014. Visos teisės saugomos. Trakų rajono Lentvario lopšelis-darželis "Šilas"