Administracijos darbuotojos

Rasa Marcinkienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, aukštasis universitetinis išsilavinimas
Ilga Lužina – ūkio dalies vedėja, aukštasis išsilavinimas
Rasa Šlikienė – slaugytoja-dietistė, aukštasis universitetinis išsilavinimas
Galina Burakevičienė – vyr. buhalterė, aukštasis universitetinis išsilavinimas
Diana Liachovič – raštvedė, aukštasis išsilavinimas
 

Pedagogų sąrašas

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

Pareigos

1.

Lilija Chmeliauskienė

aukštasis universitetinis, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, ŠU

logopedė metodininkė

logopedė

2. Rita Vadoklienė Aukštasis koleginis išsilavinimas, VIKO socialinė pedagogė metodininkė socialinė pedagogė

3.

Marina Borisenkova

aukštesnysis, Vilniaus pedagoginė mokykla

auklėtoja metodininkė

kūno kultūros auklėtoja

4.

Inga Okuškienė

aukštesnysis, Vilniaus kultūros mokykla

muzikos mokytoja metodininkė

meninio ugdymo mokytoja

5.

Danuta Dmitrijevskaja

aukštasis universitetinis, edukologijos bakalauro laipsnį, VPU

auklėtoja metodininkė

auklėtoja

6.

Daiva Masionienė

aukštasis, edukologijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis, VK Pedagogikos fakultetas

vyresnioji auklėtoja

auklėtoja

7. Dorita Simanavičienė aukštesnysis, Vilniaus pedagoginė mokykla auklėtoja metodininkė auklėtoja

8.

Irena Šartnerienė

aukštesnysis, Vilniaus pedagoginė mokykla

vyresnioji auklėtoja

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

9.

Ingrida Aleksandrovič

aukštasis universitetinis , Lietuvos edukologijos universitetas, Edukologijos bakalauras

 vyresnioji auklėtoja

auklėtoja

10.

Virginija Sventkauskienė aukštasis, edukologijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis, VK Pedagogikos fakultetas auklėtoja metodininkė
priešmokyklinio ugdymo pedagogė

11.

Renata Vladimirenko

Aukštasis koleginis išsilavinimas, VIKO

auklėtoja metodininkė

auklėtoja

12.

Ernesta Repšienė

aukštasis universitetinis, filologijos bakalauro laipsnis, VPU

vyresnioji auklėtoja

auklėtoja

13.

Alina Svirnelienė

aukštasis universitetinis, filologijos bakalauro laipsnis, VPU

 vyresnioji auklėtoja

auklėtoja

14. Irena Kraičinska aukštasis universitetinis, LEU auklėtoja metodininkė priešmokyklinio ugdymo pedagogė
15. Kristina Vaikovskaja vidurinis auklėtoja auklėtoja
16.  Bronė Račkauskienė aukštesnysis, Kauno kooperacijos technikumas auklėtoja auklėtoja
17. Dovilė Žukauskienė
vidurinis auklėtoja auklėtoja
18. Gabija Miliauskaitė Aukštasis koleginis išsilavinimas, VIKO auklėtoja auklėtoja
19. Viktorija Danilovienė Lietuvos edukologijos universitetas psichologė psichologė

 

Aptarnaujantis personalas

Rita Važnevičienė – profesinis išsilavinimas, auklėtojos padėjėja
Hana Radkevič – aukštesnysis išsilavinimas, auklėtojos padėjėja
Alina Grinevič – profesinis išsilavinimas, auklėtojos padėjėja
Bronė Grigūnienė – profesinis išsilavinimas, auklėtojos padėjėja
Regina Ozerovienė – profesinis išsilavinimas, auklėtojos padėjėja
Irena Šamatovič – aukštesnysis išsilavinimas, auklėtojos padėjėja
Teresė Janulevičienė– profesinis išsilavinimas, auklėtojos padėjėja
Ona Ivancevičienė– profesinis išsilavinimas, auklėtojos padėjėja
Irena Gotautienė– aukštesnysis išsilavinimas, auklėtojos padėjėja
Nijolė Beliak – profesinis išsilavinimas, auklėtojos padėjėja
Jovita Čepulionienė – aukštasis, auklėtojos padėjėja
Jolanta Urbanovič – auklėtojos padėjėja
Rima Kudelnitskaja – profesinis išsilavinimas, virėja
Lidija Ševčuk – profesinis išsilavinimas, virėja
Vida Senvaitienė – profesinis išsilavinimas, virėja
Valentina Vėželienė – profesinis išsilavinimas, sandėlininkė
Romas Marcinka – profesinis išsilavinimas, pastatų priežiūros darbininkas
Juozas Gudelevičius –  kiemsargis
Piotr Michailovskij-  pastatų priežiūros darbininkas