Pareigų (pareigybės) pavadinimas Darbuotojų etatų skaičius

Vidutinis mėnesio

priskaičiuotas darbo užmokestis (Eur)

2017m. IVketv.

Direktorė 1 1159,38
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1 1030,85
Direktorės padėjėja ūkio reikalams 1 530
Vyr. buhalterė 0,5 371
Apskaitininkė 0,5 251,75
Bendrosios praktikos slaugytoja 1 530
Logopedė 1 750,62
Soc. pedagogė 1 645,28
Meninio ugdymo mokytoja 1,25 910,94
Kūno kultūros auklėtoja 1,25 937,44
Auklėtoja 7,5 588,83
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė 3 766,43
Vyr. auklėtoja 4,95 665,67
Auklėtoja metodininkė 1,5 749,95
Raštvedė 1 503,5
Sandelininkė 1 424
Auklėtojos padėjėja 10,5 424
Valytoja 1 400
Virėja 3 424
Kiemsargis 1 400
Pastatų priežiūros darbininkas 1,5 424

 

2014. Visos teisės saugomos. Trakų rajono Lentvario lopšelis-darželis "Šilas"