2021 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas Nr. S-115

Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis 2021 m. balandžio 15 d. Nr. S-113

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis 2021 m. balandžio 15 d. Nr. S-114

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis

Pažyma dėl finansavimo sumų 2021 m. kovo 31 d. Nr. S-107

Aiškinamasis raštas prie biudžetinių ataskaitų 2021 m. balandžio 13 d. Nr. S-110

Mokėtinų sumų 2021 m. kovo 31 d. I ketv. ataskaita Nr. S-105SB

Mokėtinų sumų 2021 m. kovo 31 d. I ketv. ataskaita Nr. S-104MK

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-99MK

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-100SB

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-101ĮP

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2021 m. I ketvirtį Nr. S-91

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2021 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. S-90


2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2020 m. kovo 12 d. Nr. S-74

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis

Aiškinamasis raštas prie biudžetinių ataskaitų 2021 m. sausio 13 d. Nr. S-13

Mokėtinų sumų 2020 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. S-10MK (141)

Mokėtinų sumų 2020 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. S-11SB

Mokėtinų sumų 2020 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. S-12/1442

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti metinė ataskaita S-375

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2020 metų IV ketvirtį S-376

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d.  metinė ataskaita S- 371SB

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita S-372MK

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita S-373KT

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita S-374ĮP


2020 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas Nr. S-290

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis 2020 m. spalio 15 d. Nr. S-288

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis 2020 m. spalio 15 d. Nr. S-289

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Pažyma dėl finansavimo sumų 2020 rugsėjo 30 d. Nr. S-280

Aiškinamasis raštas prie biudžetinių ataskaitų 2020 m. spalio 12 d. Nr. S-283

Mokėtinų sumų 2020 m. rugsėjo 30 d. III ketv. ataskaita Nr. S-282SB

Mokėtinų sumų 2020 m. rugsėjo 30 d. III ketv. ataskaita Nr. S-281MK

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-275MK

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-276SB

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-277ĮP

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2020 m. III ketvirtį Nr. S274

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2020 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. S-273

 

2020 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas Nr. S-212

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis 2020 m. liepos 15 d. Nr. S-210

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis 2020 m. liepos 15 d. Nr. S-211

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis

Pažyma dėl finansavimo sumų 2020 birželio 30 d. Nr. S-200

Aiškinamasis raštas prie biudžetinių ataskaitų 2020 m. liepos 15 d. Nr. S-209

Mokėtinų sumų 2020 m. birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita Nr. S-208SB

Mokėtinų sumų 2020 m. birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita Nr. S-207MK

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-194 ĮP

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-193SB

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-192MK

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2020 metų II ketvirtį nr. S-191

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2020 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. S-190

 

2020 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamas raštas Nr. S-120

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis 2020 m. balandžio 17 d. Nr. S-118

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis 2020 m. balandžio 17 d. S-119

Pažyma dėl finansavimo sumų 2020 m. kovo 31 d. Nr. S-109

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis

Aiškinamasis raštas prie biudžetinių ataskaitų 2020 m. balandžio 14 d. S-113

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita S-96ĮP

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita S-95SB

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita S-94MK

Mokėtinų sumų 2020 m. kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita S-129SB

Mokėtinų sumų 2020 m. kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita S-128MK

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2020 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. S-91

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2020 metų I ketvirtį S-92


2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2020 m. kovo 12 d. Nr. S-70

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01-2019-12-31

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. S-10SB

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. S-9MK

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2019 metų IV ketvirtį S-346

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti metinė ataskaita S-345

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. gruodžio 31 d.  metinė ataskaita S- 42SB

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita S-343MK

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita S-344ĮP

 

 

2019 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamas raštas Nr. S-284

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis 2019 m. spalio 16 d. Nr. S-283

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis 2019 m. spalio 16 d. Nr. S-282

Pažyma dėl finansavimo sumų 2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. S-277

Aiškinamasis raštas prie biudžetinių ataskaitų 2019 m. spalio 14 d. Nr. S-276

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2019 metų III ketvirtį Nr. S-266

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2019 m. rugsėjo 30 d. III ketvirčio ataskaita Nr. S-265

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-262SB

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-263MK

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-264ĮP

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. rugsėjo 30 d. III ketvirčio ataskaita Nr. S-274MK

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. rugsėjo 30 d. III ketvirčio ataskaita Nr. S-275SB

 

2019 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamas raštas Nr. S-204

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis 2019 m. liepos 17 d. Nr. S-203

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis 2019 m. liepos 17 d. Nr. S-202

Pažyma dėl finansavimo sumų 2019 m. birželio 30 d. Nr. S-201

Aiškinamasis raštas prie biudžetinių ataskaitų 2019 m. liepos 12 d. Nr. S-196

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2019 metų II ketvirtį Nr. S-192

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programos finansuoti, 2019 m. birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita Nr. S-191

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. S-180SB

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 179MK

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. S-181ĮP

Mokėtinų ir gautų sumų 2019 m. birželio 30 d. pusmečio ataskaita Nr. S-194SB

Mokėtinų ir gautų sumų 2019 m. birželio 30 d. pusmečio ataskaita Nr. S-195MK

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-100

Biudžeto išlaidų sąmatos vukdymo 2019 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-101

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-102

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis 2019 m. balandžio 17 d. Nr. S-116

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2019 m. I ketvirtį Nr. S-112

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2019 m. kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita Nr. S-111

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis Nr. S-115

Aiškinamasis raštas prie biudžetinių ataskaitų Nr. S-113

2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas Nr. S-117

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita Nr. S-108MK

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita Nr. S-107SB


Aiškinamasis raštas prie biudžetinių ataskaitų Nr. S-16

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. S-347SB

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. S-348MK

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. S-349ĮP

Mokėtinų ir gautų sumų 2018 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. S-12SB

Mokėtinų ir gautų sumų 2018 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. S-11MK

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programos finansuoti, 2018 m. gruodžio 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-13

Nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. S-14

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2018 m. IV ketvirtį Nr. S-15

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas Nr. S-68

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis Nr. S-67

Pinigų srautų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis Nr. S-66

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis Nr. S-65

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomeni  Nr. S-64

 

2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 30 d. ketvirtinė ataskaita S-100ĮP

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 30 d. ketvirtinė ataskaita S-101mk

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 30 d. ketvirtinė ataskaita S-102sb

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. S-127

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. S-128

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita S-105

Mokėtinų ir gautų sumų 2018 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita S-106

 

2018 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas S-199

Aiškinamasis raštas prie biudžetinių ataskaitų Nr. S-195

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio 29 d. ketvirtinė ataskaita S-178ĮP

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio 29 d. ketvirtinė ataskaita S-179mk

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio 29 d. ketvirtinė ataskaita S-180sb

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. birželio 29 d. ketvirtinė ataskaita B-181mk

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. birželio 29 d. ketvirtinė ataskaita S-182sb

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis S-198

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis S-197


2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Aiškinamasis raštas prie biudžetinių ataskaitų S-5

Aiškinamasis raštas prie biudžetinių ataskaitų S-126

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 29 d. metinė ataskaita S-356(ĮP)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 29 d. metinė ataskaita S-353(1442)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 29 d. metinė ataskaita S-355sb

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 29 d. metinė ataskaita S-354mk

Pinigų srautų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. S-49

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. S-50

Mokėtinų ir gautinių sumų 2017 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita S-357

Mokėtinų ir gautinių sumų 2017 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita S-358sb

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programos finansuoti 2017m. gruodžio 31 d. ketvirtinė ataskaita

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2017 m. gruodžio 31 d. ketvirtinė ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. S-48

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. S-51

 

 

2017 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis

Aiškinamasis raštas prie biudžetinių ataskaitų II ketv.

Mokėtinų ir gautinių sumų 2017 m. birželio 30d. ketvirtinė ataskaita S-184mk

Mokėtinų ir gautinių sumų 2017 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita S-185sb

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita S-181ĮP

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita S-183mk

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita S-183sb

 

2017 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis

Aiškinamasis raštas prie biudžetinių ataskaitų 2017 m. I ketv.

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ketvirtinė ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ketvirtinė ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita S-99ĮP

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita S-100mk

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita S-101sb

Mokėtinų ir gautinių sumų ketvirtinė ataskaita S-102mk

Mokėtinų ir gautinių sumų ketvirtinė ataskaita B-103sb

 

2017m.  ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30d. duomenis

Aiškinamasis raštas prie biudžetinių ataskaitų

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ketvirtinė ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programos finansuoti ketvirtinė ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita B-245mk

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita B-246sb

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita B-247ĮP

Mokėtinų ir gautinių sumų ketvirtinė ataskaita S-248mk

Mokėtinų ir gautinių sumų ketvirtinė ataskaita S-249sb


2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų_2016_II

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

Aiškinamasis raštas prie biudžetinių ataskaitų

Mokėtinų ir gautinių sumų 2016 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita S-412

Mokėtinų ir gautinių sumų 2016 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita S-413

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita S-408

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita S-409

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita S-410