2024 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2024 metų I ketvirtį 

Biudžetinių ataskaitų rinkinys už 2024 metų I ketvirtį 

2023 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 metų IV ketvirtį 

Biudžetinių ataskaitų rinkinys už 2023 metų IV ketvirtį 


2023 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas Nr. S-277

Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis 2023 m. spalio 17 d. Nr. S-275

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis 2023 m. spalio 17 d. Nr. S-276

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Pažyma dėl finansavimo sumų 2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. S-272

Aiškinamasis raštas prie biudžetinių ataskaitų 2023 m. spalio 13 d. Nr. S-273

Mokėtinų sumų 2023 m. rugsėjo 30 d. III ketv. ataskaita Nr. S-267SB

Mokėtinų sumų 2023 m.rugsėjo 30 d. III ketv. ataskaita Nr. S-266MK

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-252MK

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-253SB

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-254ĮP

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2023 m. rugsėjo 30 d. III ketv. ataskaita Nr. S-255

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2023 m. III ketvirtį Nr. S-256


2023 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas Nr. S-192

Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis 2023 m. liepos 17 d. Nr. S-190

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis 2023 m. liepos 17 d. Nr. S-191

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis

Pažyma dėl finansavimo sumų 2023 m. birželio 30 d. Nr. S-189

Aiškinamasis raštas prie biudžetinių ataskaitų 2023 m. liepos 14 d. Nr. S-189

Mokėtinų sumų 2023 m. birželio 30 d. II ketv. ataskaita Nr. S-185SB

Mokėtinų sumų 2023 m. birželio 30 d. II ketv. ataskaita Nr. S-184MK

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-181MK

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-182SB

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-183ĮP

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2023 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. S-174

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2023 m. II ketvirtį Nr. S-175


2023 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas Nr. S-119

Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis 2023 m. balandžio 13 d. Nr. S-117

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis 2023 m. balandžio 13 d. Nr. S-118

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis

Pažyma dėl finansavimo sumų 2023 m. kovo 31 d. Nr. S-115

Aiškinamasis raštas prie biudžetinių ataskaitų 2023 m. balandžio 13 d. Nr. S-116

Mokėtinų sumų 2023 m. kovo 31 d. I ketv. ataskaita Nr. S-112SB

Mokėtinų sumų 2023 m. kovo 31 d. I ketv. ataskaita Nr. S-111MK

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-104MK

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-105SB

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-106ĮP

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2023 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. S-107

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2023 m. I ketvirtį Nr. S-108


2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2023 m. kovo 10 d. Nr. S-81

2022 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas Nr. S-80

Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Aiškinamasis raštas prie biudžetinių ataskaitų 2023 m. sausio 10 d. Nr. S-19

Pažyma dėl finansavimo sumų 2022 m. gruodžio 31 d. Nr. S-26

Mokėtinų sumų 2022 m. gruodžio 31 d. IV ketv. ataskaita Nr. S-18SB

Mokėtinų sumų 2022 m. gruodžio 31 d. IV ketv. ataskaita Nr. S-16MK

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. IV ketv. ataskaita Nr. S-17/1442

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-6MK

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-8SB

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-9ĮP

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2022 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. S-10

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2022 m. IV ketvirtį Nr. S-11


2022 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas Nr. S-269

Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis 2022 m. spalio 17 d. Nr. S-267

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis 2022 m. spalio 17 d. Nr. S-268

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Pažyma dėl finansavimo sumų 2022 m. rugsėjo 30 d. Nr. S-261

Aiškinamasis raštas prie biudžetinių ataskaitų 2022 m. spalio 12 d. Nr. S-262

Mokėtinų sumų 2022 m. rugsėjo 30 d. III ketv. ataskaita Nr. S-259SB

Mokėtinų sumų 2022 m. rugsėjo 30 d. III ketv. ataskaita Nr. S-258MK

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-245MK

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-246SB

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-247ĮP

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2022 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. S-236

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2022 m. III ketvirtį Nr. S-237


2022 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas Nr. S-194

Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis 2022 m. liepos 13 d. Nr. S-192

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis 2022 m. liepos 13 d. Nr. S-193

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis

Pažyma dėl finansavimo sumų 2022 m. birželio 30 d. Nr. S-188

Aiškinamasis raštas prie biudžetinių ataskaitų 2022 m. liepos 12 d. Nr. S-189

Mokėtinų sumų 2022 m. birželio 30 d. II ketv. ataskaita Nr. S-187SB

Mokėtinų sumų 2022 m. birželio 30 d. II ketv. ataskaita Nr. S-186MK

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-181MK

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-182SB

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-183ĮP

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2022 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. S-173

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2022 m. II ketvirtį Nr. S-174


2022 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas Nr. S-120

Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis 2022 m. balandžio 13 d. Nr. S-118

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis 2021 m. balandžio 13 d. Nr. S-119

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis

Pažyma dėl finansavimo sumų 2022 m. kovo 31 d. Nr. S-114

Aiškinamasis raštas prie biudžetinių ataskaitų 2022 m. balandžio 13 d. Nr. S-116

Mokėtinų sumų 2022 m. kovo 31 d. I ketv. ataskaita Nr. S-113SB

Mokėtinų sumų 2022 m. kovo 31 d. I ketv. ataskaita Nr. S-112MK

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-104MK

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-105SB

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-106ĮP

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2022 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. S-107

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2022 m. I ketvirtį Nr. S-108


2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2022 m. kovo 10 d. Nr. S-85

2021 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2022 m. kovo 10 d. Nr. S-84

Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Aiškinamasis raštas prie biudžetinių ataskaitų 2022 m. sausio 13 d. Nr. S-21

Pažyma dėl finansavimo sumų 2021 m. gruodžio 31 d. Nr. S-28

Mokėtinų sumų 2021 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. S-19MK

Mokėtinų sumų 2021 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. S-20SB

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti metinė ataskaita S-13

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2021 metų IV ketvirtį S-12

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. gruodžio 31 d.  metinė ataskaita S- 10SB

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita S-9MK

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita S-11ĮP


2021 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas Nr. S-263

Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis 2021 m. spalio 15 d. Nr. S-261

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis 2021 m. spalio 15 d. Nr. S-262

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Pažyma dėl finansavimo sumų 2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. S-250

Aiškinamasis raštas prie biudžetinių ataskaitų 2021 m. spalio 11 d. Nr. S-253

Mokėtinų sumų 2021 m. rugsėjo 30 d. III ketv. ataskaita Nr. S-252SB

Mokėtinų sumų 2021 m. rugsėjo 30 d. III ketv. ataskaita Nr. S-251MK

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-243MK

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-244SB

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-245ĮP

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2021 m. III ketvirtį Nr. S-242

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2021 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. S-241


2021 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas Nr. S-192

Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis 2021 m. liepos 15 d. Nr. S-190

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis 2021 m. liepos 15 d. Nr. S-191

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis

Pažyma dėl finansavimo sumų 2021 m. birželio 30 d. Nr. S-183

Aiškinamasis raštas prie biudžetinių ataskaitų 2021 m. liepos 12 d. Nr. S-184

Mokėtinų sumų 2021 m.birželio 30 d. II ketv. ataskaita Nr. S-182SB

Mokėtinų sumų 2021 m. birželio 30 d. II ketv. ataskaita Nr. S-181MK

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-175MK

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-177SB

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-178ĮP

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2021 m. II ketvirtį Nr. S-180

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2021 m. liepos 8 d. ataskaita Nr. S-179


2021 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas Nr. S-115

Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis 2021 m. balandžio 15 d. Nr. S-113

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis 2021 m. balandžio 15 d. Nr. S-114

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis

Pažyma dėl finansavimo sumų 2021 m. kovo 31 d. Nr. S-107

Aiškinamasis raštas prie biudžetinių ataskaitų 2021 m. balandžio 13 d. Nr. S-110

Mokėtinų sumų 2021 m. kovo 31 d. I ketv. ataskaita Nr. S-105SB

Mokėtinų sumų 2021 m. kovo 31 d. I ketv. ataskaita Nr. S-104MK

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-99MK

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-100SB

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-101ĮP

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2021 m. I ketvirtį Nr. S-91

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2021 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. S-90


2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2020 m. kovo 12 d. Nr. S-74

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis

Aiškinamasis raštas prie biudžetinių ataskaitų 2021 m. sausio 13 d. Nr. S-13

Mokėtinų sumų 2020 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. S-10MK (141)

Mokėtinų sumų 2020 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. S-11SB

Mokėtinų sumų 2020 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. S-12/1442

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti metinė ataskaita S-375

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2020 metų IV ketvirtį S-376

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d.  metinė ataskaita S- 371SB

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita S-372MK

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita S-373KT

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita S-374ĮP


2020 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas Nr. S-290

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis 2020 m. spalio 15 d. Nr. S-288

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis 2020 m. spalio 15 d. Nr. S-289

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Pažyma dėl finansavimo sumų 2020 rugsėjo 30 d. Nr. S-280

Aiškinamasis raštas prie biudžetinių ataskaitų 2020 m. spalio 12 d. Nr. S-283

Mokėtinų sumų 2020 m. rugsėjo 30 d. III ketv. ataskaita Nr. S-282SB

Mokėtinų sumų 2020 m. rugsėjo 30 d. III ketv. ataskaita Nr. S-281MK

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-275MK

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-276SB

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-277ĮP

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2020 m. III ketvirtį Nr. S274

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2020 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. S-273

 

2020 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas Nr. S-212

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis 2020 m. liepos 15 d. Nr. S-210

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis 2020 m. liepos 15 d. Nr. S-211

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis

Pažyma dėl finansavimo sumų 2020 birželio 30 d. Nr. S-200

Aiškinamasis raštas prie biudžetinių ataskaitų 2020 m. liepos 15 d. Nr. S-209

Mokėtinų sumų 2020 m. birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita Nr. S-208SB

Mokėtinų sumų 2020 m. birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita Nr. S-207MK

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-194 ĮP

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-193SB

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-192MK

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2020 metų II ketvirtį nr. S-191

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2020 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. S-190

 

2020 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamas raštas Nr. S-120

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis 2020 m. balandžio 17 d. Nr. S-118

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis 2020 m. balandžio 17 d. S-119

Pažyma dėl finansavimo sumų 2020 m. kovo 31 d. Nr. S-109

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis

Aiškinamasis raštas prie biudžetinių ataskaitų 2020 m. balandžio 14 d. S-113

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita S-96ĮP

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita S-95SB

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita S-94MK

Mokėtinų sumų 2020 m. kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita S-129SB

Mokėtinų sumų 2020 m. kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita S-128MK

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2020 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. S-91

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2020 metų I ketvirtį S-92


2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2020 m. kovo 12 d. Nr. S-70

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01-2019-12-31

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. S-10SB

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. S-9MK

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2019 metų IV ketvirtį S-346

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti metinė ataskaita S-345

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. gruodžio 31 d.  metinė ataskaita S- 42SB

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita S-343MK

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita S-344ĮP

 

 

2019 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamas raštas Nr. S-284

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis 2019 m. spalio 16 d. Nr. S-283

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis 2019 m. spalio 16 d. Nr. S-282

Pažyma dėl finansavimo sumų 2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. S-277

Aiškinamasis raštas prie biudžetinių ataskaitų 2019 m. spalio 14 d. Nr. S-276

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2019 metų III ketvirtį Nr. S-266

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2019 m. rugsėjo 30 d. III ketvirčio ataskaita Nr. S-265

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-262SB

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-263MK

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-264ĮP

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. rugsėjo 30 d. III ketvirčio ataskaita Nr. S-274MK

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. rugsėjo 30 d. III ketvirčio ataskaita Nr. S-275SB

 

2019 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamas raštas Nr. S-204

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis 2019 m. liepos 17 d. Nr. S-203

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis 2019 m. liepos 17 d. Nr. S-202

Pažyma dėl finansavimo sumų 2019 m. birželio 30 d. Nr. S-201

Aiškinamasis raštas prie biudžetinių ataskaitų 2019 m. liepos 12 d. Nr. S-196

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2019 metų II ketvirtį Nr. S-192

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programos finansuoti, 2019 m. birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita Nr. S-191

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. S-180SB

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 179MK

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. S-181ĮP

Mokėtinų ir gautų sumų 2019 m. birželio 30 d. pusmečio ataskaita Nr. S-194SB

Mokėtinų ir gautų sumų 2019 m. birželio 30 d. pusmečio ataskaita Nr. S-195MK

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-100

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-101

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. S-102

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis 2019 m. balandžio 17 d. Nr. S-116

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2019 m. I ketvirtį Nr. S-112

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2019 m. kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita Nr. S-111

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis Nr. S-115

Aiškinamasis raštas prie biudžetinių ataskaitų Nr. S-113

2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas Nr. S-117

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita Nr. S-108MK

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita Nr. S-107SB