Naujienos

Informuojame, kad prašymus į Trakų rajono švietimo įstaigas jau galima teikti per Centralizuoto priėmimo į švietimo įstaigas internetinę svetainę https://mokykla.trakai.lt.

Vaikai į švietimo įstaigas Trakų rajono savivaldybėje priimami eilės tvarka pagal tėvų (globėjų) pateiktus prašymus vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. S1E-61 „Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimas į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas“.

Kaip pateikti prašymą?

Internetinėje svetainėje https://mokykla.trakai.lt tėvai (globėjai) gali pateikti prašymus lankyti Trakų rajono švietimo įstaigas elektroniniu būdu bei gauti ir stebėti visą informaciją, susijusią su šių prašymų valdymu, atsisiųsti pildymui ir spausdinimui prašymo priimti į Švietimo įstaigą(-as) formas.

Prašymai lankyti Trakų rajono švietimo įstaigas priimami ir registruojami elektroniniu būdu arba raštu – pageidaujamoje lankyti švietimo įstaigoje. 

Prašymai į laisvas vietas Švietimo įstaigose elektroniniu būdu registruojami nuolat, prašymai raštu priimami pasirinktoje lankyti Švietimo įstaigoje jos darbo metu.

 

Prašymų pateikimas elektroniniu būdu

Tėvai (globėjai), norintys pateikti prašymą elektroniniu būdu, jungiasi per elektroninius valdžios vartus.

Prašymus internetu tėvai (globėjai) gali pateikti pageidaujamai ugdymo įstaigai prisijungę prie Savivaldybės duomenų bazės, Savivaldybės interneto svetainėje https://mokykla.trakai.lt savarankiškai užpildydami elektroninę prašymo formą.

Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti ne visi ar neteisingi duomenys.

Prie prašymo pridedami dokumentai arba jų patvirtintos kopijos (jeigu prašymas pildomas elektroniniu būdu, pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos):

  • Vaiko gimimo liudijimas;
  • Dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriomis remiantis gali būti teikiama pirmenybė.

Pagrindinis prašymų priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:

  • prašymai į ikimokyklinio ugdymo programas registruojami nuolat;
  • nuo sausio 15 d. iki kovo 1 d. vykdomas priėmimas į priešmokyklinio ugdymo programą.

Papildomas prašymų priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:

  • prašymai į ikimokyklinio ugdymo programas registruojami nuolat;
  • rugpjūčio 15–31 d. vykdomas priėmimas į priešmokyklinio ugdymo programą;

Pastaba. Nepavykus užpildyti elektroninio prašymo formos, prašome kreiptis į Trakų rajono Savivaldybės administracijos švietimo specialistą, atsakingą už vaikų priėmimo į grupes duomenų centralizuotą tvarkymą:

Dorota Vaičiūnė
Trakų rajono savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus specialistė
Tel. 8 528 55604
el.p. dorota.vaiciune@trakai.lt
arba tel. +37060976044

 

Prašymų pateikimas raštu

Teikiant prašymą pageidaujamos lankyti Švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojui (Švietimo įstaigos darbuotojui, atsakingam už prašymų registravimą). Teikiant prašymą raštu būtina papildomai pateikti teikiančiojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Prie prašymo pridedami dokumentai arba jų patvirtintos kopijos (gali būti pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos):

  • Vaiko gimimo liudijimas;
  • Pažyma apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą;
  • Dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriomis remiantis gali būti teikiama pirmenybė.

Iškilus klausimams kreiptis į  lopšelio-darželio “Šilas” duomenų bazės tvarkytoją:

Diana Liachovič

Tel. (8-528) 28 992
el.p. silasdarzelis@gmail.com