Naujienos

Šių metų vasario 1 – birželio 30 d. Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdomas projektas LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2024. Projekto organizatoriai: Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK), Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA).

Tai nekomercinis Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas, kurio tikslas – skatinti Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą.

Projekto uždaviniai:

  • Parengti ir vykdyti reguliarius virtualius fizinio raštingumo užsiėmimus ikimokyklinio ugdymo įstaigose (ne mažiau 3 k/sav).
  • Organizuoti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą ir pozityvias patirtis skatinančius renginius (festivalius).
  • Plėtoti Lietuvos ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo pedagogų kvalifikaciją vaikų fizinio aktyvumo skatinimo ir fizinio ugdymo srityse.

Projektas vykdomas III etapais:

I etapo metu bus vykdomos nuotoliniai fizinio aktyvumo užsiėmimai kiekvienoje iš dalyvaujančių įstaigų. I-ajame etape dalyvauja visa įstaigos bendruomenė. Už užsiėmimų turinį atsako projekto organizatoriai (RIUKKPA, LTOK) už jų vykdymą – projekto koordinatoriai įstaigoje.

II etapo metu bus organizuojami festivaliai kiekvienoje iš dalyvaujančių įstaigų. Festivalyje įstaigoje dalyvauja visa įstaigos bendruomenė. Už festivalio programą atsako festivalių įstaigose organizatoriai.

III etapo metu bus organizuojami 5 festivaliai į kuriuos bus kviečiama 200 komandų (iš kurių 10 specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų komandos).  Vienos komandos sudėtis: 3 mergaitės, 3 berniukai (5-7 metų) ir 2 pedagogai.

I ETAPAS

„MAGIŠKASIS FUTBOLAS“

„BORUŽĖLIŲ“ GRUPĖ

„ŽIOGELIŲ“ GRUPĖ

„SKRUZDĖLIUKŲ“ GRUPĖ

„DRUGELIŲ“ GRUPĖ

„PLAUKIMAS“

„VOVERYČIŲ“ GRUPĖ

„SKRUZDĖLIUKŲ“ GRUPĖ

„ŽIOGELIŲ“ GRUPĖ

„BORUŽĖLIŲ“ GRUPĖ

„ORIENTAVIMOSI SPORTAS“

„SKRUZDĖLIUKŲ“ GRUPĖ

„DRUGELIŲ“ GRUPĖ

„ŽIOGELIŲ“ GRUPĖ

„BORUŽĖLIŲ“ GRUPĖ

„BOKSAS“

„DRUGELIŲ“ GRUPĖ

„VOVERYČIŲ“ GRUPĖ

„ŽIOGELIŲ“ GRUPĖ

„BORUŽĖLIŲ“ GRUPĖ

„RITMINĖ GIMNASTIKA“

„DRUGELIŲ“ GRUPĖ

„VOVERYČIŲ“ GRUPĖ

„BORUŽĖLIŲ“ GRUPĖ

„KOSMINIS KREPŠINIS“

„VOVERYČIŲ“ GRUPĖ

„BORUŽĖLIŲ“ GRUPĖ

„LENGVOJI ATLETIKA“

„VOVERYČIŲ“ GRUPĖ

„DRUGELIŲ“ GRUPĖ

“BORUŽĖLIŲ” GRUPĖ

“KARATE”

„VOVERYČIŲ“ GRUPĖ

“BORUŽĖLIŲ” GRUPĖ

II ETAPAS

III ETAPAS