Naujienos

http://www.smlpc.lt/lt/vaiku_sveikatos_stiprinimas/sveikata_stiprinanti_mokykla/sveikatos_stiprinimas_mokyklose_covid-19_pandemijos_metu_nuotolinio_mokymo_issukiai_2021_m.html

 

,,Sveikatos stiprinimas mokyklose COVID-19 pandemijos metu. Nuotolinio mokymo iššūkiai“

FIZINIS AKTYVUMAS NUOTOLINIU BŪDU

 

Nuotolinis ugdymas skirtas vaikams nuo 3 iki 6 metų amžiaus.

Tikslas. Ugdyti vaikų  norą aktyviai judėti, lavinti judesius, džiaugtis judėjimo laisve.

Uždaviniai:

užtikrinti aktyvumą dienos ritmo metu;

lavinti akies taiklumą, akies ir rankos koordinaciją;

– supažindinti su įvairiomis sporto šakomis;

 -skatinti atlikti  plokščiapėdystės profilaktinius pratimus;

– suteikti teigiamų emocijų, judėjimo džiaugsmą.

Rytinė mankšta.

Pasiūloma dainelė „Ant palangės tupi katinėlis“. Laisvai improvizuojami šokio judesiai.

Internetinio puslapio nuoroda:  https://www.youtube.com/watch?v=cW0uOckHJd0  

Mankštą poromis „Uda uda uda da eina kiškis su lazda“.

Jums reikės: lazdos, šluotos koto arba kt.

Eiga: atsistoti vienas priešais kitą, kartu kelti lazdą – nuleisti lazdą; laikantis už lazdos pritūpti – atsistoti; laikant lazdą paeiliui pralįsti; padėti lazdą ant grindų ir šokinėti pirmyn – atgal. Pratimus kartoti 3-4 kartus.

Kūno kultūros veikla pasirinktinai.

Žaidimas „Kas greičiau?“.

Pasiūloma palenktyniauti. Atbėgti su balionu nuo starto linijos iki nurodytos vietos; apibėgti kėdę, žaislą ar kt.

Judrus žaidimas „Judame linksmai“.

Kartu su vaiku ant lapo parašykite arba nupieškite raides. Pasiūlykite vaikui išsirinkti vieną raidę ir sugalvoti atitinkamą judesį. Pavyzdžiui: Š – šokinėti, šliaužti… B – bėgti, boksuoti… Ž – žygiuoti, žaisti…

 

Judrus žaidimas „Saulės zuikučiai“.

Pasirinkite namų erdvėje saulėtą vietą į kurią galima būtų nukreipti „saulės zuikutį“. Judinkite veidrodėlį nukreipdami jį į sieną, vaikas bando pagauti. Žaidimo trukmė 2-3 min.

Judrus žaidimas „Skėtis ir kamuoliukai“.

Jums reikės: skėčio ir kamuoliukų.

Eiga: Padėkite išskleistą apverstą skėtį. Pasiūlykite vaikui mesti  po vieną kamuoliuką į skėčio vidurį. Tai gali išbandyti kiekvienas šeimos narys. Suskaičiuokite kiek kamuoliukų įmetė kiekvienas. Žaidimo trukmė 4-5 min.

Sportinis žaidimas „Krepšinio boulingas“.

Jums reikės: plastikinių butelių, dėžės  ir kamuolio.

Eiga: 1 variantas. Už 3 metrų nuo starto linijos sustatykite tuščius plastikinius butelius.  Paprašykite vaiko  su kamuoliu pataikyti į butelius.

2 variantas. Už 3 metrų nuo starto linijos pastatykite dėžę. Pavarant kamuolį vietoje 5 kartus  taikyti į dėžę. Galite sugalvoti ir kitus variantus.

Pratimai plokščiapėdystės profilaktikai.

Jums reikės: virvės, rankšluosčių.

Eiga: Pasiūlykite vaikui įvairiais būdais eiti gulinčia ant grindų virve: ant pirštų; ant kulnų; eiti vieną koją ant pirštų, kitą koją ant kulno – keisti kojų padėtį; eiti ant išorinio pėdos skliauto „meškiukas“; basomis pereiti per du šlapius rankšluosčius: vienas sudrėkintas šaltu vandeniu, kitas – šiltu.

Ramus žaidimas  „Picos kepėjai“

Pasiūlykite vaikui atsigulti ant pilvo. Darykite vaikui nugaros masažą imituodami: minkot tešlą, kočiojat, darot picos įdarą: pjaunat dešrą, daržoves, tarkuojat sūrį.

Pasikeičiam – vaikas daro mamai ar tėčiui masažą ir pasakoja ką atlieka.

Refleksija.

Ugdant vaikus nuotoliniu būdu puikiai pavyko užtikrinti fizinį aktyvumą. Ugdytinių šeimos aktyviai įsitraukė į siūlomas veiklas. Grįžtamojo ryšio metu gavome daugybę užfiksuotų gražių akimirkų. Kontaktiniai žaidimai (poromis) skatino šeimos narius bendrai veikti, tartis dėl pratimų atlikimo. Džiaugiamės, kad rytais vaikai su dideliu noru atlikdavo mankšteles. Žaisdami lavino akies ir rankos koordinaciją, sustiprino raumenis, stuburą, atliko plokščiapėdystės profilaktinius pratimus. Atlikdami sportinius žaidimus tikslino boulingo, krepšinio ir kitų žaidimų elementus.

Ugdytiniai ir jų šeimos nariai ne tik patyrė džiaugsmą sportuodami, bet ir pagilino žinias apie judėjimo svarbą.

 

Parengė kūno kultūros auklėtoja metodininkė Marina Borisenkova, talkino: socialinė pedagogė metodininkė Rita Vadoklienė, sveikatos priežiūros specialistė Rasa Šlikienė


http://www.smlpc.lt/lt/vaiku_sveikatos_stiprinimas/sveikata_stiprinanti_mokykla/geroji_patirtis_ivairiomis_temomis_2021_m.html

 

VEIKLA ,,PENKI POJŪČIAI“

Ugdymo(si) situacija. Žmogus apdovanotas puikiais instrumentais, kurių dėka gali pažinti pasaulį, save, justi savo kūną, orientuotis aplinkoje, naudotis daiktais, fiksuoti įvairiausius išorės siunčiamus signalus, bendrauti su žmonėmis, išreikšti save. Tos gamtos dovanos vadinamos pojūčiais.

Vaikai aplinkinį pasaulį pažįsta per savo pojūčius: ragaudami, liesdami, uosdami, matydami, girdėdami. Išvystyti pojūčiai padeda vaikui geriau orientuotis aplinkoje, skatina mąstymo, atminties, dėmesio vystymąsi.

Lavindami ikimokyklinio amžiaus vaikų pojūčius, padėsime vaikui atrasti savąjį aš, ugdysime gebėjimą įsisąmoninti savo norus, jausmus, poreikius, mokysime kelti tikslus ir juos įgyvendinti. Vaikai labiau pasitikės savimi, o svarbiausia, išmoks naudotis pojūčiais ir juos vertinti.

Veiklos tikslas: įtraukti visus pojūčius į kasdieninius žaidimus ir ugdomąsias veiklas.

Veiklos uždaviniai:

  • plėsti supratimą apie pojūčių lavinimą ir jų svarbą;
  • ugdyti pažintinius gebėjimus;
  • plėsti ir turtinti vaikų žodyną;
  • sudaryti sąlygas, skatinti vaikus būti aktyviais veiklų dalyviais.

Vaikai lankėsi pojūčių stotelėse, kur jų laukė paruoštos užduotys. Pirmoji stotelė „Uoslė“, kuri pažymėta nosytės paveikslėliu. Čia vaikai uosdami turėjo atpažinti ir įvardinti kas slepiasi puodeliuose. (Puodeliai su dangteliais, kuriuose padarytos skylutės, kad vaikai užuostų viduje esančius produktus. Puodeliuose slėpėsi: mandarinas, kmynai, kava, arbata, muilas, sausainis).

Antroji stotelė – „Matau“, pažymėta akies ženkliuku. Čia vaikai aptarė kuo mums svarbus regėjimas, atliko akių mankštą, paruoštose kortelėse ieškojo skirtumų, stebėjo kaip „bėga“ smėlis laikrodžiuose, relaksavo žiūrėdami į sensorines, ryškias, spalvotas priemones.

Trečioji stotelė – „Liečiu“, pažymėta rankytės paveikslėliu. Čia vaikai čiupinėjo įvairius daiktus, bandė apibūdinti jų tekstūrą. Pasitelkę tik jutimą, bandė atpažinti kuo pripildyti balionai (miltai, grikiai, pupos, žirniai, druska). Atliko kūrybinius-meninius darbelius „Nykštukai“, naudojant skirtingų tekstūrų priemones: kartonas-šiurkštus, kamuoliukai-švelnūs, putplastis-šaižus.

Ketvirtoji stotelė – „Klausau“, pažymėta ausytės paveikslėliu. Čia vaikai klausėsi muzikinių instrumentų garsų, išskyrė aukšto ir žemo tono instrumentus.  Patys improvizavo muzikiniais instrumentais, grojo garsiai ir tyliai, keisdami tempą ir intensyvumą.

Penktoji stotelė – „Ragauju“, pažymėta burnytės paveikslėliu. Čia vaikai užrištomis akimis ragavo įvairius produktus, bandė juos atpažinti, išskyrė skonio savybes: saldu, rūgštu, kartu, sūru, aštru.

Vaikai įgytas žinias pritaikė praktiškai, atlikdami užduotis, žaisdami didaktinius, loginius žaidimus.

Reflektuojant veiklą paaiškėjo, kad vaikai papildė savo žinių bagažą apie pojūčius, išmoko

juos panaudoti kitaip: žaidžiant, veikiant, atliekant užduotis. Vaikai įsitikino, kad akys – tai

kūno žiburys. Kai akys sveikos, visam kūnui šviesu. Akimis mes matome ir galime nusakyti daiktų dydį, spalvą, formą, ir viską, kas vyksta aplink mus. Kam reikalingos ausys? Jos nuolat girdi aplink mus sklindančius įvairius garsus. Per nosį kvėpuojame, užuodžiame kvapus. Uoslė labai susijusi su skoniu. Jei tik užuodžiame ką nors „skaniai“ kvepiant, tuoj sužadinamas apetitas. Lytėjimo organas yra oda. Ji dengia visą žmogaus kūną. Liesdami jaučiame įvairius pojūčius, atpažįstame daiktą, suvokiame jo formą, dydį, paviršiaus savybes, temperatūrą.

Džiaugiuosi, kad vaikai smalsiai ir aktyviai veikė visos veiklos metu. Jie klausinėjo, domėjosi, noriai atliko pasiūlytas veiklas. Įgijo tvirtesnius gebėjimus kūrybiškumo, iniciatyvumo ir atkaklumo. Ugdė tyrinėjimo, aplinkos pažinimo, mokėjimo mokytis, bendravimo ir bendradarbiavimo sritis.

Parengė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Renata Vladimirenko