Naujienos

 

https://v4t.pixel-online.org/videogames_view.php?id_videogames=MTIy

Lentvario lopšelis-darželis ,,Šilas“ yra asocijuotas partneris Erasmus + KA2 projekte Inovacijų kūrimo Strateginių partnerysčių projekte ,,Vaizdo žaidimai, skirti mokymui” (angl. “Videogames for Teachers”) (V4T). Projektą koordinuoja Pixel Asociacija (Italija).

Projekto ,,Vaizdo žaidimai, skirti mokymui” tikslas suteikti pedagogams būtinus, inovatyvius metodinius įgūdžius, kompetencijas ir priemones, kad jie galėtų veiksmingai išnaudoti vaizdo žaidimus ir mobilias programėles edukaciniais tikslais, tokiu būdu didinti besimokančiųjų kūrybiškumą ir plėsti jų požiūrį apie mokymosi procesą.

Projekto laikotarpis: 2017 11 01 – 2019 10 31

Projektu siekiama:

  • Išanalizuoti edukacinių vaizdo žaidimų didaktinį potencialą ir suteikti pedagogams įgūdžių, kurie būtų naudingi ir greitai pritaikomi prie jų turimų mokymo metodų, pilnavertiškai išnaudojant vaizdo žaidimų edukacinį potencialą.
  • Suteikti išsamią informaciją apie inovatyvius didaktinius metodus, taikytinus mokymo procese, kurio metu būtų panaudojami vaizdo žaidimai ir žaidybiniai elementai/programėlės bei taikomosios programos mobiliesiems įrenginiams.
  • Suteikti pedagogams pagrindines programavimo kalbų žinias, kad jie turėtų galimybę būti savarankiški kuriant ir panaudojant paprastus edukacinius vaizdo žaidimus ir programėles mobiliuosiuose įrenginiuose. 

Projekto planuojami rezultatai:

  • Interaktyvi duomenų bazė su edukaciniais ir turinčiais edukacinį potencialą vaizdo žaidimais ir programėlėmis, skirtomis mobiliesiems įrenginiams.
  • Mokymo/si vadovas mokytojams apie vaizdo žaidimų ir programėlių pritaikomumą edukaciniu pagrindu, siekiant pagerinti tradicinio mokymo kontekstą.
  • E-mokymosi medžiaga būsimiesiems mokytojams, kurioje pateikti  programavimo kalbų pagrindai, informacija apie autorystės užtikrinimo įrankius, siekiant, kad mokytojai galėtų būti savarankiški kuriant ir panaudojant edukacinius vaizdo žaidimus ir programėles, skirtas mobiliesiems įrenginiams.

Daugiau apie projektą ir prieiga prie projekto rezultatų: http://v4t.pixel-online.org/

Projekto lankstinukas lietuvių kalba: https://v4t.pixel-online.org/brochure.php

3.2. EU flag-Erasmus+_vect_POS