Naujienos

Nuo kovo 30 d. ugdymas darželyje  organizuojamas nuotoliniu  būdu.  Grupių auklėtojos ir specialistės el. paštu ir   el.  dienyne   „Mūsų darželis“ planuoja ir kasdien skelbia mokomąją medžiagą vaikų ugdymui: supažindina su veiklomis ir užduočių atlikimu. Tikimės aktyvaus grįžtamojo ryšio.