Naujienos

Parodos tikslas – skatinti, mokinių turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kūrybinius gebėjimus; skatinti mokinių saviraišką ir kūrybiškumą; puoselėti estetinį suvokimą; ugdyti pažinimo ir meninio ugdymo gebėjimus.

“Genelių” grupės ugdytinio iliustracija pagal Vytės Nemunėlio eilėraštį “Dviratukas”