Naujienos

Parodos tikslas – mokyti žodelio “Ačiū” reikšmės. Ugdyti mandagumo ir bendravimo įgūdžius lavinant vizualinę raišką ir įgyvendinant kūrybines idėjas. Lavinti girdimąjį suvokimą. Siekti konstruktyvaus šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, pagalbos mokiniu specialistų bendravimo ir bendradarbiavimo. 

 

“Voveryčių” grupės ugdytinio kūrybinis darbelis

Aironas Geležauskas (4 m.)