Naujienos

Parodos tikslas – ugdyti vaikų meninius gebėjimus, skatinti kūrybiškumą ir saviraišką.