Naujienos

Vokalinis ansamblis ,,Šilinukai" pasveikino viešnias. Meninio ugdymo pedagogė Inga Okuškienė su priešmokyklinės grupės vaikais vedė ugdomąją veiklą. Lopšelio-darželio direktorė Irena Nižauskienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Marcinkienė pristatė pranešimą ,,Sveiko, sėkmingai besiugdančio vaiko aplinka", parodė edukacines erdves, papasakojo apie darželio vykdomą veiklą. Auklėtojos supažindino su grupių erdvėmis, projektine vaikų veikla. 

Prie vaišių stalo pedagogės diskutavo apie Lietuvos ir Latvijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo panašumas ir skirtumas.

Scan0001 Scan0002