Naujienos

 

Dar viena geroji patirtis iš darželio, pasak prof. dr. Vilija Targamadze, kuris turi ką pasakyti ir moka kaip pasakyti. Ir netiesa, kad Lietuvoje nėra kuo džiaugtis. Šis darželis – pavyzdys, jog turime kuo džiaugtis". 

Ar Jums taip būna – eini ir girdi skambant muziką. Supranti, kad nėra jokių muzikinių garsų, bet skamba… 
Keistas jausmas. Galbūt jis atsiranda dėl natūralumo, darnos. Sugula garsai ir paliečia tavo gilumines stygas. Tarsi viskas paprasta, jauku, gera ir kartu įstabu. Ar žvelgi į aplinką, ar bendrauji su vaikais, auklėtojomis, virėjomis, vadovais. Nepakartojamas jausmas. 
Šis jausmas atsirado Trakų rajono Lentvario lopšelyje-darželyje „Šilas“. Tarsi viskas darniai skamba mažoriniais garsais, minoriniai, matyt, irgi atsiranda, bet neužgožia mažoro.
Kitaip ir negali būti, nes , jei leitmotyvas yra meilė ir pagarba žmogui, mezgasi tarp žmonių saitai ir pulsuoja gyvastis.
Dėkojame lopšelio-darželio direktorei 
Irena Nižauskiene, pavaduotojai Rasa Marcinkiene, visam personalui, ypač smalsiems ir mieliems vaikučiams…
Į šį lopšelį-darželį nuvykome Švietimo ateities forumo aktyvios bendradarbės Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dekanės 
Vaiva Juškienė iniciatyva. 
Širdingai dėkojame – atsivėrė ugdymo lobynas. Jis nuolat pilnėja, semkimės iš jo ir turtėkime.

 

Švietimo ateities forumo prezidentė prof.habil.dr. Vilija Targamadze