,,Skruzdėliukų" grupėje šurmuliavo ,,Kaziuko mugė". Šiai šventei vaikai ruošėsi iš anksto. Visą savaitę vyko kūrybinės dirbtuvės. Vaikai gamino darbelius: komponavo margaspalves gėles, aplikavo pavasariu ,,kvepiančius" atvirukus, lipdė iš sūdytos tešlos, rišo verbas, kūrė paveikslus.

Grojant trankiai liaudies muzikai prasidėjo Kaziuko mugės šurmulys. Gerai nusiteikę dalyviai šoko lietuvių liaudies ratelius, dalyvavo magiškų riešutėlių loterijoje, pasipuošė riestainių karoliais, o kai kuriems teko laimė mugėje apsipirkti nemokamai. Pasilinksminę, ką nupirkę, ką pardavę, ką apdovanoje, tuščiais iš mugės niekas į namus nesugrįžo. Pasibaigus mugei, ir pirkėjai, ir prekiautojai liko patenkinti, šypsenos ilgai šildė visus susirinkusius.

Viktorija (5,9 m.) – ,,Kaziuko mugėje reikia dainuoti dainas. Parduoti darytus darbelius. Gavom pinigų, tėveliai nupirko visko daug ir davė centų. Mano mamai nuotraukos labai patiko."

Martynas (5,3 m.) – ,,Mama atėjo į mugę, tėtis dirbo. Pardaviau mamai verbą, nuotrauką, pakabuką ir visus kitus… Mama norėjo baronkų, bet ji kitą riešutą išsitraukė su linkėjimu. "

Milana (4,10 m.) – ,,Tėtis gavo baronkų, nes ištraukė riešutą ir pirko be pinigų. Nupirko mano darbelių daug. Bankas labai didelis buvo, daug pinigų."

Ignas (4,6 m.) – ,,Mano tėtis Kazys. Nupirkau tėčiui valgyti. Buvo gražus mano darbelis, dovana tėčiui, mamai, Godai. Šokom kažką kitą, ratu visi šoko."

Adomas (6m.) – ,,Man patiko, kad atėjo tėtis ir brolis. Tėtis nupirko už 1 eurą nuotrauką. Svečiai visi šoko ,,šakalėlių batai", tėtis gerai šoko."

Kaziuko mugės šurmulys vyko ,,Voveryčių", ,,Genelių", ,,Boružėlių" ir ,,Bitučių" grupėse.

 

Dar viena geroji patirtis iš darželio, pasak prof. dr. Vilija Targamadze, kuris turi ką pasakyti ir moka kaip pasakyti. Ir netiesa, kad Lietuvoje nėra kuo džiaugtis. Šis darželis – pavyzdys, jog turime kuo džiaugtis". 

Ar Jums taip būna – eini ir girdi skambant muziką. Supranti, kad nėra jokių muzikinių garsų, bet skamba… 
Keistas jausmas. Galbūt jis atsiranda dėl natūralumo, darnos. Sugula garsai ir paliečia tavo gilumines stygas. Tarsi viskas paprasta, jauku, gera ir kartu įstabu. Ar žvelgi į aplinką, ar bendrauji su vaikais, auklėtojomis, virėjomis, vadovais. Nepakartojamas jausmas. 
Šis jausmas atsirado Trakų rajono Lentvario lopšelyje-darželyje „Šilas“. Tarsi viskas darniai skamba mažoriniais garsais, minoriniai, matyt, irgi atsiranda, bet neužgožia mažoro.
Kitaip ir negali būti, nes , jei leitmotyvas yra meilė ir pagarba žmogui, mezgasi tarp žmonių saitai ir pulsuoja gyvastis.
Dėkojame lopšelio-darželio direktorei 
Irena Nižauskiene, pavaduotojai Rasa Marcinkiene, visam personalui, ypač smalsiems ir mieliems vaikučiams…
Į šį lopšelį-darželį nuvykome Švietimo ateities forumo aktyvios bendradarbės Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dekanės 
Vaiva Juškienė iniciatyva. 
Širdingai dėkojame – atsivėrė ugdymo lobynas. Jis nuolat pilnėja, semkimės iš jo ir turtėkime.

 

Švietimo ateities forumo prezidentė prof.habil.dr. Vilija Targamadze

 

logo V4T

Lentvario lopšelis-darželis ,,Šilas“ yra asocijuotas partneris Erasmus + KA2 projekte Inovacijų kūrimo Strateginių partnerysčių projekte ,,Vaizdo žaidimai, skirti mokymui” (angl. “Videogames for Teachers”) (V4T). Projektą koordinuoja Pixel Asociacija (Italija).

Projekto ,,Vaizdo žaidimai, skirti mokymui” tikslas suteikti pedagogams būtinus, inovatyvius metodinius įgūdžius, kompetencijas ir priemones, kad jie galėtų veiksmingai išnaudoti vaizdo žaidimus ir mobilias programėles edukaciniais tikslais, tokiu būdu didinti besimokančiųjų kūrybiškumą ir plėsti jų požiūrį apie mokymosi procesą.

Projekto laikotarpis: 2017 11 01 – 2019 10 31

Projektu siekiama:

 • Išanalizuoti edukacinių vaizdo žaidimų didaktinį potencialą ir suteikti pedagogams įgūdžių, kurie būtų naudingi ir greitai pritaikomi prie jų turimų mokymo metodų, pilnavertiškai išnaudojant vaizdo žaidimų edukacinį potencialą.
 • Suteikti išsamią informaciją apie inovatyvius didaktinius metodus, taikytinus mokymo procese, kurio metu būtų panaudojami vaizdo žaidimai ir žaidybiniai elementai/programėlės bei taikomosios programos mobiliesiems įrenginiams.
 • Suteikti pedagogams pagrindines programavimo kalbų žinias, kad jie turėtų galimybę būti savarankiški kuriant ir panaudojant paprastus edukacinius vaizdo žaidimus ir programėles mobiliuosiuose įrenginiuose. 

Projekto planuojami rezultatai:

 • Interaktyvi duomenų bazė su edukaciniais ir turinčiais edukacinį potencialą vaizdo žaidimais ir programėlėmis, skirtomis mobiliesiems įrenginiams.
 • Mokymo/si vadovas mokytojams apie vaizdo žaidimų ir programėlių pritaikomumą edukaciniu pagrindu, siekiant pagerinti tradicinio mokymo kontekstą.
 • E-mokymosi medžiaga būsimiesiems mokytojams, kurioje pateikti  programavimo kalbų pagrindai, informacija apie autorystės užtikrinimo įrankius, siekiant, kad mokytojai galėtų būti savarankiški kuriant ir panaudojant edukacinius vaizdo žaidimus ir programėles, skirtas mobiliesiems įrenginiams.

Daugiau apie projektą ir prieiga prie projekto rezultatų: http://v4t.pixel-online.org/

Projekto lankstinukas lietuvių kalba: https://v4t.pixel-online.org/brochure.php

3.2. EU flag-Erasmus+_vect_POS

 

3.1. TIK projekto logo 

Lentvario lopšelis-darželis ,,Šilas" yra asocijuotas partneris Erasmus+ KA2 projekte Inovacijų kūrimo Strateginių partnerysčių projekte ,,Tradicijos ir inovacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose (angl. ,,Tradition and Innovation @Kindergardten) (TIK). Projektą koordinuoja Pixel Asociacija (Italija).

Projekto ,,Tradicijos ir inovacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose" tikslas suteikti pagerinti vaikų, kurie lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigas, ir auklėtojų pagrindines ir horizontaliąsias kompetencijas per tradicinių pasakų sekimą ir palyginimą bei stiprinti ikimokyklinio ugdymo ir vaikų šeimų bendradarbiavimą vaiko ugdymo procese.

Projekto laikotarpis: 2017 11 01 – 2019 10 31

Projekto siekiama:

 • Paveikti ikimokyklinio amžiaus vaikų pagrindinius ir universaliuosius gebėjimus lyginant tradicines pasakas tarptautiniu aspektu ir taikant inovatyvius audiovizualinius metodus ir įrankius.
 • Taikyti daugiadalykį ir holistinį požiūrį į priešmokyklinį ugdymą paremtą inovatyvia mokomąją medžiaga siekiant vystyti vaiko kognityvinius ir ikikognityvinius socialinius įgūdžius.
 • Stiprinti ikimokyklinio ugdymo pedagogų ir vaikų šeimų gebėjimus kurti bendradarbiavimo modelius.

​Projekto planuojami rezultatai:

 • Mokomasis vadovas ikimokyklinio ugdymo pedagogams skirtas vystyti įgūdžius reikalingus mokinių kognityvinių ir ikikognityvinių įgūdžių plėtojimui ankstyvojo ugdymo etape sėkmingai bendradarbiaujant su mokinių šeimomis.
 • Mokomasis vadovas skirtas atkreipti ikimokyklinio amžiaus vaikų šeimų ir globėjų dėmesį į ikimokyklinio ugdymo svarbą vystant kognityvinius ir ikikognityvinius įgūdžius, būtinus pereinant į privalomojo ugdymo įstaigas.
 • Didaktikos priemonių rinkinys darželiams suteikiantis ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir mokinių šeimoms inovatyvius, medijomis grįstus įrankius darbui su vaikais skatinančius juos savarankiškai mokytis, interpretuoti ir apibūdinti tradicines pasakas bei susipažinti su kultūrine įvairove. 

Daugiau apie projektą ir prieiga prie projekto rezultatų: https://tik.pixel-online.org

Projekto lankstukas lietuvių kalba: https://tik.pixel-online.org/brochure.php

3.2. EU flag-Erasmus+_vect_POS

Meninio ugdymo pedagogė, Inga Okuškienė,  vykdo etnokultūrinį  ,,Kalbantis akmenėliai" projektą. Projekto pirmoje dalyje dalyvavo ,,Voveryčių" ir ,,Genelių" grupės priešmokyklinukai. Vaikai susipažino su baltiška kultūrą, simboliais, kuriuos atrado baltiškuose papuošaluose, rūbuose, juostų raštuose.

2014. Visos teisės saugomos. Trakų rajono Lentvario lopšelis-darželis "Šilas"