Naujienos

Patyčių prevencija būtina jau ankstyvame amžiuje, nes būtent šiame raidos tarpsnyje mezgasi pirmieji ilgalaikiai santykiai, įsiliejama į kolektyvą.
Bendravimo kultūra, kurios vaikai mokosi iki mokyklos, reikšmingai nulemia jų santykius ir vėlesniuose gyvenimo etapuose.
Dar nemokėdami išsakyti, kas juos neramina, vaikai dažnai savo savijautą išreiškia elgesiu. Todėl vaiką, kuris skaudina kitus, turėtume matyti ne kaip „blogą” ar „žiaurų”, bet kaip vaiką, kuris viduje kenčia ir šaukiasi suaugusiųjų pagalbos. Galbūt jis pats jaučiasi pažemintas, nesuprastas, nepasitikintis savimi?
Patyčių vienas asmuo neišvarys, to turi imtis visa bendruomenė. Todėl kiekvieno pastangos svarbios. Vieninga bendravimo kultūra užtikrins, jog vaikai jausis saugūs ir mokysis būti rūpestingais bei atjaučiančiais visuomenės nariais.
Pastebėjus ar įtarus darželyje patyčias: pirmas žingsnis – pasikalbėti su darželio pedagogais, specialistais ar darželio administracija. 
Su išsamesne informacija galite susipažinti   https://www.bepatyciu.lt/tevams/