KUO ĮDOMŪS ŽMONIŲ DARBAI?“

 

KĄ GALIU ATRASTI ŽAISDAMAS?

 

MANO ŠEIMA MOKA… NUSTEBINTI

 

„KO MAN REIKIA, KAD AUGČIAU DIDELIS, SVEIKAS IR LAIMINGAS?“

 

„KNYGĄ SKAITAU – SAVE PAŽĮSTU GERIAU“

 

TERAPINIŲ PASAKŲ PROJEKTAS „DRAUGYSTĖ SU PELĖDA DRŪLIJA“

 

,,KOKIU KELIU KELIAUJAME Į GRAŽIĄ KALBĄ?“

 

 ,,AR SUPRASTŲ MANE ROBOTAS?“

 

,,KUR BĖGA ŠEŠUPĖ, KUR NEMUNAS TEKA…“

 

,,KAIP MUMS PADEDA MĄSTYMO ŽEMĖLAPIS?“ 

 

„KOKIOS MANO VAIKYSTĖS SPALVOS?“

 

„KAIP RANKYTES IŠLAIKYTI ŠVARIAS, O VEIDELĮ BESIŠYPSANTI?“

 

„KAIP TURĖČIAU ELGTIS, KAD AUGČIAU SAUGUS IR LAIMINGAS?“

 

KO MAN REIKIA, KAD AUGČIAU DIDELIS, SVEIKAS IR LAIMINGAS?

 

„KĄ  SLEPIA ŠVAROS PASAKĖLĖ?“

 

„SKRUZDĖLIUKŲ“ GRUPĖS PROJEKTAS  „AR PAŽĮSTU LIETUVĄ?“

 

BITUČIŲ GRUPĖS PROJEKTAS ,,KAIP SURASTI LIETU?

 

„GENELIŲ“ GRUPĖS PROJEKTAS KOKIOS PASAKĖLĖS GYVENA VAIKO ŠIRDELĖJE?

 

VOVERYČIŲ GRUPĖS PROJEKTAS „KAIP VIRSTA ŽODŽIAI IŠ RAIDŽIŲ?“

 

„VOVERYČIŲ“ GRUPĖS PROJEKTAS „MENU  MĮSLĘ KETURGYSLĘ“

 

„ŽEMUOGIUKŲ“ GRUPĖS PROJEKTAS  „KAIP PADĖTI GAMTAI?“

 

“BORUŽĖLIŲ” GRUPĖS PROJEKTAS ,,AR DARŽELIS DRAUGYSTĖS MIESTELIS?

 

ŽIOGELIŲ GRUPĖS PROJEKTAS ,,KUO SMAGI MŪSŲ KELIONĖ GRAŽIOS KALBOS LINK?

 

,,EŽIUKŲ“ GRUPĖS PROJEKTAS KAIP ŽAISTI LINKSMAI, KAD KALBĖTI GRAŽIAI ?“

 

“PELĖDŽIUKŲ” GRUPĖS PROJEKTAS „KĄ MANO RANKYTĖS MOKA IR GALI“

 

 

„KIŠKUČIŲ“ IR „NYKŠTUKŲ“ GRUPIŲ PROJEKTAS „KĄ  AŠ ŽAIDŽIU, KĄ ŽAIDI TU, KĄ ŽAISIME VISI KARTU?“

 

„KĄ ŠIEMET PATYRĖME SPORTUOJANT?“

 

 

,,VOVERYČIŲ GRUPĖS PROJEKTAS „MAGIŠKOJI STEAM LABORATORIJA“

 

 

“BORUŽĖLIŲ” GRUPĖS PROJEKTAS „SKAIČIUOJU, MATUOJU, MĄSTAU“            

 

 

,,EŽIUKŲ” GRUPĖS PROJEKTAS „PINIGŲ VERTĖ“

,,DRUGELIŲ” GRUPĖS PROJEKTAS ,,GERUMO  SPINDULĖLIS“

 

 

 

“ŽIOGELIŲ” GRUPĖS PROJEKTAS „JAUNIEJI GAMTOS SAUGOTOJAI “

 

 

 

 

„KIŠKUČIŲ“ IR „NYKŠTUKŲ“ GRUPIŲ PROJEKTAS „MANO DIENA DARŽELYJE SU ŠYPSENA“
“GENELIŲ”  GRUPĖS PROJEKTAS “PO TĖVIŠKĖS DANGUM”
“BITUČIŲ” GRUPĖS PROJEKTAS “NUO RAIDŽIŲ PRIE ŽODŽIŲ”

 

“SKRUZDĖLIUKŲ”  GRUPĖS PROJEKTAS “BŪK ATSARGUS – ŠITO MOKYK IR DRAUGUS”

 

 

“PELĖDŽIUKŲ” GRUPĖS PROJEKTAS “ŠVAROS KIŠKUTIS”

 

 

MUZIKINĖS VEIKLOS TĘSTINIS PROJEKTAS „PAŽINK SAVO JAUSMUS – SUPRASK SAVE “

 

 

“FIZINIO AKTYVUMO PROJEKTAI”

 

 

 

 

„PAŽINK SAVO JAUSMUS – SUPRASK SAVE “

“MEDŽIŲ KARALYSTĖJE”

“MANO PIRŠTUKAI MOKA IR GALI”

ŽALIASIS TAKELIS”
“SKRUZDĖLIUKŲ” GRUPĖS PROJEKTAS “MANO LIETUVA”
“ŽEMUOGIUKŲ” GRUPĖS PROJEKTAS “MANO LIETUVA”

,,AŠ PAŽĮSTU PINIGUS“

,,AŠ SKAIČIUOJU IR MATUOJU

„KIŠKUČIŲ IR NYKŠTUKŲ IŠDAIGOS“

 

,,DRAUGYSTĖS PYNĖ“
,,PIRŠTUKAIS KURTAS KALĖDŲ NORAS“

projektas logo

Lopšelio – darželio „Šilas“ bendruomenė nutarė vykdyti Sveikatos saugojimo ir žmogaus saugos  kompetencijos ugdymo projektą. Šiuo projektu norėtume paskatinti bendruomenę įsitraukti į prevencinę veiklą. Tinkamas bendravimas – puikus būdas spręsti įvairius klausimus ir kurti bendruomenę. Tai įpareigoja pedagogus glaudžiai sąveikai su šeima. Betarpiškas bendradarbiavimas su šeima padeda puoselėti visas vaiko galias, nuo kurių priklauso vaiko asmenybės raida, integracijos į visuomenę sėkmė. Iš to galime daryti išvadą, kad pedagogai turi sudominti tėvus organizuojama veikla vaikams ir aktyviai įtraukti juos į prevencinę veiklą.

Prevencinį projektą vykdys grupių auklėtojos, priešmokyklinio ugdymo pedagogės, socialinis pedagogas, psichologas, kūno kultūros auklėtoja, meninio ugdymo mokytoja, logopedė ir ugdytinių tėvai.

 

“DIDELI MAŽŲJŲ ATRADIMAI”

 

“IŠ KARTOS Į KARTĄ”

 

„GAMTOS TAKELIU KELIAUJAME KARTU“

 

„IR MEDELIS NORI TURĖTI DRAUGĄ“

 

 

„KELIONĖ PO ŠVAROS IR TVARKOS KARALYSTĘ“

 

„ŠVAROS KIŠKUTIS“

 

 

,,MANO MIESTAS, RAJONAS, ŠALIS”

 

 

„MES GAMTOS DRAUGAI“

 

 

„KALBANTYS AKMENĖLIAI“

 

 

,,JAUSMŲ LABIRINTAS”

 

 

„JAUNA PINIGINĖ.PINIGAI, JŲ VERTĖ LEIDIMAS IR TAUPYMAS“

 

„KELIAUJU Į PASLAPTINGĄ SKAIČIŲ PASAULĮ“

 

SOCIALINIS, EKONOMINIS IR FINANSINIS VAIKŲ UGDYMAS

 

MINČIŲ LIETUS

 

VAIKŲ KŪRYBINIAI DARBAI

“VOVERYTĖS KELYJE”

 

“VANDENS LAŠELIO KELIONĖ” 

 

“ŠACHMATŲ KARALYSTĖ”

 

“MYLĖKIME ŽEMĘ TAIP, KAIP JI MUS MYLI” 

 

“MIKLŪS PIRŠTELIAI” 

 

“MANO DRAUGAI – MUILAS, ŠUKOS, RANKŠLUOSTUKAS” 

 

“AUGALAI IR JŲ NAUDA” 

 

“TE SUSIJUNGIA VAIDYBA IR MUZIKA” 

 

 

“MES KELIAUJAME METŲ LAIKAIS”

 

“ŠVARŪS RUBELIAI – GRAŽŪS VAIKELIAI” 

 

“SVEIKAI VALGAU IR JUDU, NES SVEIKATĄ BRANGINU”

 

“AUGU SVEIKAS IR STIPRUS”

 

 “DARŽELYJE VISA ŠEIMA – VAIKUTIS, TĖTIS IR MAMA”

 

 “ŽOLELIŲ ARBATOS GĖRIMAS 5-6 METŲ VAIKŲ GRUPĖJE”

 

ŽMONIŲ DARBAI MUMS PADEDA GYVENTI

“MIKLŪS PIRŠTELIAI- GRAŽI KALBA”

“SVEIKATA – BRANGIAUSIAS TURTAS”

“MAŽAIS ŽINGSNELIAIS SVEIKATOS LINK”

“VANDENS LAŠELIO SKAIDRUČIO KELIONĖ”