Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.