“STEAM ugdymas ir jo taikymas ikimokyklinio amžiaus vaikų kasdieninėje veikloje”
Projektas skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Juo siekiama skatinti vaikų susidomėjimą STEAM dalykais (gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija, menais ir matematika), kurie padeda vaikams kompleksiškai pažinti tikrovės reiškinius, ugdo problemų sprendimo ir kritinio mąstymo gebėjimus, skatina tyrinėti, kaupti patirtį aktyviai veikiant. Projektu siūloma organizuoti vaikams įvairias kasdienines veiklas, taikant STEAM metodiką.
“Voveryčių” grupės ugdomųjų veiklų akimirkos

 

 

PROJEKTAS “SKAIČIŲ MIESTAS”

 

Projekto tikslas – padėti vaikams geriau pažinti skaičius. Mokyti skaičiuoti kiekiniu ir kelintiniu būdu. Skaičių sieti su daiktų kiekiu; Iš įvairių antrinių žaliavų, priemonių kurti, konstruoti skaičius; Rengti ,,Skaičių dienelės”; Pažinti skaičius per žaidimus, eilėraščius, mįsles, dainelės, skaičiuotės; Gaminti priemonės, žaidimus su skaičiais; Surengti parodėlę ,,Linksmieji skaičiai”.

 

“Žemuogiukų” grupės ugdomųjų  veiklų akimirkos