Naujienos

,,Boružėlių“ grupės vaikai ne tik skaitė, sekė, kūrė, piešė įvairias pasakas, bet ir patys vaidino.
Vaikų sukurtas kolektyvinis pasakojimas:

“Vieną kartą gyveno trys paršiukai. Jie pastatė namus, pasodino gėles, pasodino daržoves. Atėjo
vilkas ir pasodino medžius. Vilkas pagavo tris paršiukus ir juos suėdė. Atėjo mama ir pamatė,
kad nėra paršiukų. Vienas buvo pasislėpęs. Mama pamatė, kad vilko didelis pilvas, jį perpjovė ir
susiuvo. Tada vilkas pamatė, kad jo pilvas tuščias. Nustebo vilkas ir labai išsigando. O paršeliai
apsirengė stebuklingais kostiumais ir pasislėpė namuose. Daužės vilkas, daužės, pūtė vilkas,
pūtė. Du paršiukus išpūtė, o vienas liko. Tada lindo vilkas per kaminą. O paršelis padarė šiltą
vandenį. Šoko vilkas per kaminą ir nubėgo atgal į mišką”.