Vaikai lanko sporto būrelį. Mokosi žaisti krepšinį ir kitus sportinius žaidimus. Galime pasidžiaugti ne tik pasiektais rezultatais, bet ir galimybe surengti draugiškas rungtynes su kitų ikimokyklinių įstaigų komandomis.
Papildomi užsiėmimai vyksta ir su vaikais turinčiais laikysenos sutrikimų. Atliekami korekciniai pratimai su įvairiomis priemonėmis.
Kūno kultūros auklėtoja-metodininkė Marina Borisenkova
Rytinė mankšta
8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.30 – 8.40  8.40 – 8.50 8.50 – 9.00
“Žiogelių” gr.
“Bitučių” gr.
“Ežiukų”  gr.
“Skruzdėliukų” gr.
“Boružėlių” gr.
“Drugelių” gr.
“Žemuogiukų” gr
“Genelių” gr.
“Voveryčių” gr.
Kūno kultūros veiklos  tvarkaraštis
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
9.15-9.35
“Bitučių” gr.
9.15-9.30
“Pelėdžiukų” gr.
9.15-9.35
“Bitučių” gr.
9.15-9.35
 “Žiogelių” gr.
9.15-9.30
“Pelėdžiukų” gr.
9.45-10.05
“Ežiukų” gr.
9.45-10.05
“Žiogelių” gr.
9.45-10.05
“Ežiukų” gr.
9.45-10.05
“Boružėlių” gr.
9.45-10.05
“Boružėlių” gr.
10.15-10.35
“Skruzdėliukų” gr.
10.15-10.40
“Drugelių” gr.
10.15-10.35
“Skruzdėliukų” gr.
10.15-10.40
“Drugelių” gr.
10.15-10.35
Plokščiapėdystės
profilaktika

 

10.45-11.10
“Žemuogiukų” gr.
10.45-11.15
“Genelių” gr.
10.45-11.10
“Žemuogiukų” gr.
10.45-11.15
“Genelių” gr.

 

11.15-11.45
“Voveryčių” gr.
11.20-11.50
Krepšinio būrelis
11.15-11.45
“Voveryčių” gr.

 

,,Šilinukų” ansamblį lanko mėgstantys dainuoti, jaučiantis ritmą, intonuojantys vaikai. Užsiėmimų metu ugdomi vokaliniai, ritminiai, improvizaciniai vaikų gabumai.
“Šilinukai” kviečiami koncertuoti Lentvario miesto renginiuose, Trakų kultūros rūmuose, Vytauto Didžiojo gimnazijoje, Seimo rūmuose.
Muzikos mokytoja- metodininkė Inga Okuškienė
Muzikinės veiklos tvarkaraštis
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
9.00-9.15
“Pelėdžiukų” gr.
9.00-9.15
“Ežiukų” gr.
9.00-9.15
“Pelėdžiukų” gr.
9.00-9.15
“Ežiukų” gr. 
9.30-10.15
Muzikinio lavinimo
būrelis su gabiais vaikais
9.20-9.35
“Žiogelių” gr.
9.20-9.35
“Bitučių” gr.
9.20-9.35
“Žiogelių” gr.
9.20-9.35
“Žemuogiukų” gr.
9.45-10.05
“Boružėlių” gr.
9.45-10.05 “Skruzdėliukų” gr.
9.45-10.05
“Boružėlių” gr.
9.45-10.05
“Skruzdėliukų” gr.
10.15-10.40
“Drugelių” gr.
10.15-10.40 “Žemuogiukų” gr.
10.15-10.40
“Drugelių” gr.
10.15-10.40
“Skruzdėliukų” gr.
10.45-11.15
“Genelių” gr.
10.45-11.15
“Voveryčių” gr.
10.45-11.15
“Genelių” gr.
10.45-11.15
“Voveryčių” gr.
11.20-12.05
Muzikinio lavinimo būrelis su gabiais vaikais
11.25-12.05

Muzikinio lavinimo būrelis su gabiais vaikais

 
 
Dailės studijoje mūsų mažieji daug piešia, tapo, tyrinėja, eksperimentuoja. Meninio proceso metu vaikas kuria, piešinyje išreiškia emocijas, išgyvena paslaptį, džiugesį ir nesėkmes.
 Kad ir koks šedevras išeitų – ar šviesus lipnus gumulėlis, ar parodai vertas kūrinys – vaikui jis yra labai svarbus rezultatas. Dailės dalykai per žaidimą padeda gilinti vaiko jausmus, o turtingas jausmų pasaulis sudaro geras prielaidas visapusiškai ugdyti asmenybę.
 
Anglų kalbos būrelis
Anglų kalbos užsiėmimai paremti vaikams patraukliu žaidimo principu. Naudojamos naujausio Oxford’o universiteto sukurtos programos, kurios apima didelę metodinių priemonių įvairovę: lėles – programos personažus, pasakas, užduočių knygas, kompiuterinius edukacinius žaidimus, didaktinius žaidimus ir kt. mokomasi šnekamosios anglų kalbos. Kursas išdėstytas aktualiomis temomis (pvz.: tokiomis kaip maistas, rūbai, oras, šeimos nariai, transportas ir begalė kitų), kiekvienai temai skiriamas vienas mokymosi mėnuo. Programa apima tris sudėtingumo lygius bei mokyklinėse klasėse turi tęstinumą. 

VšĮ “Pilni Namai”

Antradienis – Ketvirtadienis
11.00 – 11.30 ,,Žemuogiukų” gr.
11.30 – 12.00 ,,Ežiukų” gr.
12.30 – 13.00 ,,Bitučių” gr.
13.20 – 13.50 ,,Drugelių” gr.
14.00 – 14.30 ,,Genelių” gr.
14.50 – 15.20 ,,Voveryčių” gr.
15.30 – 16.00 ,,Boružėlių” gr.
16.20 – 17.50 ,,Skruzdėliukų” gr
 
Lavinamosios gimnastikos užsiėmimai
Gimnastikos užsiėmimai ugdys vaikų lankstumą, vikrumą, koordinaciją bei pusiausvyrą. Išmoks gimnastikos pratimų, kuriuos pritaikys choreografinėm kompozicijoms. Stiprins socialinius įgūdžius dirbdami komandose.
Gimnastikos vadovė Karina Garifavovaitė užsiėmimus veda antadieniais ir ketvirtadieniais.
Antradienis – Ketvirtadienis
12.20 – 12.50 ,,Skruzdėliukų”, ,,Drugelių”, ,,Žemuogiukų” grupėms
14.40 – 15.10 ,,Ežiukų”, ,,Bitučių”, ,,Boružėlių” grupėms
15.20 – 15.50 ,,Voveryčių”, ,,Genelių” grupėms

 

Futboliuko burelis

Viešoji įstaiga ,,Talentų futbolo akademija” įsipareigoja vykdyti neformalųjį vaikų švietimą pagal futbolo sporto mokymo programą (http://tfamilanas.lt/futbolo-akademija-metodologija/). Mokymo turinį sudaro teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, varžybos ir kiti sporto renginiai, kuriuose dalyvaus vaikai. Treniruotes veda treneris Vladimiras Buzmakovas. 

Trečiadienis – Penktadienis
14.45 – 15.15 ,,Voveryčių”, ,,Genelių” grupėms
15.15 – 15.45 ,,Žemuogiukų”, ,,Drugelių”, ,,Skruzdeliukų” grupėms

Vaikams labai svarbu išmokti taisyklingai kalbėti. Logopedinės pratybos – tai vaiko kalbos vystymo dalis.
Kasmet logopedinė pagalba teikiama 25-30 darželio ugdytiniams. Pirmiausiai pratyboms atrenkami priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, jie ruošiami mokyklai.
Korekcinis darbas vyksta logopediniame kabinete. Logopedė, atsižvelgdama į sutrikimą, dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais.
Dėl vaiko kalbos sutrikimų šalinimo konsultuoja ir teikia rekomendacijas tėvams bei pedagogams.
Darbo sėkmė priklauso nuo to, ar susidaro tvirta komanda: logopedas- tėvai- auklėtojas.
Logopedė- metodininkė Lilija Chmeliauskienė
Logopedinių užsiėmimų tvarkaraštis
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
8.00-9.05
Pogrupiniai užsiėmimai
8.00-8.30
Individualus užsiėmimas
10.00-12.00
Pogrupiniai užsiėmimai
8.00-8.30
Individualus užsiėmimas
8.00-9.05
Pogrupiniai užsiėmimai
9.10-9.30
Individualus užsiėmimas
8.35-9.05
Pogrupinis užsiėmimas
12.30-14.00
Pogrupiniai užsiėmimai
8.35-9.05
Pogrupinis užsiėmimas
9.10-9.30
Individualus užsiėmimas
9.35-12.30

Pogrupiniai užsiėmimai

9.10-9.30

Individualus užsiėmimas

14.00-14.30
Individualūs užsiėmimai
9.10-9.30
Individualus užsiėmimas
9.35-11.30

Pogrupiniai užsiėmimai

9.35-10.05

Pogrupinis užsiėmimas

9.35-10.05
Pogrupinis užsiėmimas
10.10-10.40

Individualus užsiėmimas

10.10-10.40
Individualus užsiėmimas
10.45-12.30

Pogrupiniai užsiėmimai

10.45-12.30

Pogrupiniai užsiėmimai

 

Vaiko socialinių įgūdžių ugdymas pradiniame ugdymo etape, turi didelę reikšmę jo tolimesniame gyvenime. Socialinė pedagogė dirba individualiai su vaikais turinčiais elgesio arba emocijų sutrikimų. Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas. Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą. Inicijuoja, organizuoja ir įgyvendina įvairius socialinius projektus.

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
8.00-12.00
Darbas grupėse

 

8.00-12.00
Darbas grupėse
8.00-12.00
Darbas grupėse

 

8.00-12.00
Darbas grupėse

 

8.00-12.00
Darbas grupė

 

12.30-14.42
Individualus darbas

 

12.30-14.42

Individualus darbas

 

12.30-14.42
Individualus darbas

 

12.30-14.42
Individualus darbas

 

 

12.30-14.42
Individualus darbas

 

14.42 – 15.42*
14.42 – 15.42*

 

14.42 – 15.42*
14.42 – 15.42*
14.42 – 15.42*

* – dokumentacijos tvarkymas, lankymasis namuose, bendravimas su kitomis įstaigomis, priemonių gaminimas, darbas vaiko gerovės komisijoje, savišvieta ir kita veikla.

Socialinė pedagogė Rita Vadoklienė
Psichologinės pagalbos tikslasstiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologės Natalija Kulakovskaja užsiėmimai vyksta kiekvieną trečiadienį nuo 8 iki 10 val. (2 val.).  Konsultuoja – el. paštas: natalie.kulakonv@gmail.com

Priešmokyklinis ugdymas. Kiekviena šeima, kuri rūpinasi savo vaiku kiekvieną dieną, atidžiai stebi jo raidą. Tėvai nerimauja ar jų šešiametis yra brandus mokyklai. Mūsų tikslas – padėti tėvams auginantiems tokio amžiaus vaikus.
Teikiama pagalba priešmokyklinės ugdymo grupės nelankančiam vaikui ir jo tėvams (globėjams). Konsultuojame priešmokyklinio ugdymo klausimais, laiduojančias sėkmingą mokymosi pradžią, ugdymo veiksmingumą.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Marcinkienė
Tel. 8 606 96843
el. p. rasa.marcinkienė@yahoo.com