Vaikai lanko sporto būrelį. Mokosi žaisti krepšinį ir kitus sportinius žaidimus. Galime pasidžiaugti ne tik pasiektais rezultatais, bet ir galimybe surengti draugiškas rungtynes su kitų ikimokyklinių įstaigų komandomis.
Papildomi užsiėmimai vyksta ir su vaikais turinčiais laikysenos sutrikimų. Atliekami korekciniai pratimai su įvairiomis priemonėmis.
Kūno kultūros auklėtoja metodininkė Marina Borisenkova
Rytinė mankšta
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
8.00-8.10
“Voveryčių” gr.
8.00-8.10
“Boružėlių” gr.
 
7.50-8.00
“Žemuogiukų” gr.
8.00-8.10
“Žiogelių” gr.
8.00-8.10
“Žiogelių” gr.
8.20-8.30
 “Skruzdėliukų”  gr.
8.20-8.30
“Drugelių” gr.
8.10-8.20
“Voveryčių” gr.
8.10-8.20
“Boružėlių” gr.
8.10-8.20
“Žemuogiukų” gr.
8.40-8.45
“Bitučių” gr.
8.40-8.45
“Genelių” gr.
8.30-8.40
“Skruzdėliukų” gr.
8.30-8.40
“Genelių” gr.
8.30-8.40
“Drugelių” gr.
8.50-9.00
“Bitučių” gr.
Kūno kultūros veiklos  tvarkaraštis
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
9.15-9.30
“Ežiukų” gr.
9.15-9.30
“Pelėdžiukų” gr.
9.20-9.45
“Žemuogiukų” gr.
9.15-9.30
 “Pelėdžiukų” gr.
 
9.15-9.30
“Ežiukų” gr.
9.40-10.05
“Voveryčių” gr.
9.45-10.05
“Boružėlių” gr.
9.55-10.20
“Voveryčių” gr.
9.45-10.05
“Boružėlių” gr.
9.45-10.05
“Žiogelių” gr.
10.15-10.45
“Skruzdėliukų” gr.
10.15-10.40
“Drugelių” gr.
10.30-11.00
“Skruzdėliukų” gr.
10.15-10.35
“Žiogelių” gr.
10.15-10.40
“Žemuogiukų” gr.
11.00-11.30
“Bitučių” gr.
10.50-11.20
“Genelių” gr.
11.10-11.40
“Bitučių” gr.
10.45-11.15
“Genelių” gr.
10.50-11.15
“Drugelių” gr.

,,Šilinukų” ansamblį lanko mėgstantys dainuoti, jaučiantis ritmą, intonuojantys vaikai. Užsiėmimų metu ugdomi vokaliniai, ritminiai, improvizaciniai vaikų gabumai.
“Šilinukai” kviečiami koncertuoti Lentvario miesto renginiuose, Trakų kultūros rūmuose, Vytauto Didžiojo gimnazijoje, Seimo rūmuose.
Muzikos mokytoja metodininkė Inga Okuškienė
Muzikinės veiklos tvarkaraštis
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
9.00-9.15
“Pelėdžiukų” gr.
9.00-9.15
“Ežiukų” gr.
9.00-9.15
“Pelėdžiukų” gr.
9.00-9.15
“Ežiukų” gr.
9.30-9.45
“Nykštukų” gr.
9.30-9.50
“Žiogelių” gr.
9.35-10.00
“Žemuogiukų” gr.
9.30-9.50
“Žiogelių” gr.
9.35-10.00
“Žemuogiukų” gr.
9.45-10.00
“Kiškučių” gr.
10.00-10.20
“Boružėlių” gr.
10.10-10.35
“Voveryčių” gr.
10.00-10.20
“Boružėlių” gr.
10.10-10.35
“Voveryčių” gr.
Individualios veiklos:
I pogrupis
10.30-11.00
II pogrupis
11.00-11.30
10.30-11.00
“Drugelių” gr.
10.50-11.20
“Skruzdėliukų” gr.
10.35-11.00
“Drugelių” gr.
10.50-11.20
“Skruzdėliukų” gr.
11.15-11.45
“Genelių” gr.
11.30-12.00
“Bitučių” gr.
11.15-11.45
“Genelių” gr.
11.30-12.00
“Bitučių” gr.
12.25-12.55
Individualios veiklos
12.25-12.55
Individualios veiklos

 


Dailės studijoje mūsų mažieji daug piešia, tapo, tyrinėja, eksperimentuoja. Meninio proceso metu vaikas kuria, piešinyje išreiškia emocijas, išgyvena paslaptį, džiugesį ir nesėkmes.
Kad ir koks šedevras išeitų – ar šviesus lipnus gumulėlis, ar parodos vertas kūrinys – vaikui jis yra labai svarbus rezultatas. Dailės dalykai per žaidimą padeda gilinti vaiko jausmus, o turtingas jausmų pasaulis sudaro geras prielaidas visapusiškai ugdyti asmenybę.
 
 

Anglų kalbos būrelis

 „Time4English“ vykstančios pamokėlės pritaikytos specialiai ikimokyklinio amžiaus vaikams, kurie dar tik susipažįsta su anglų kalba. Kad mokytis būtų įdomu ir smagu, tai daroma atliekant kūrybines užduotėles, naudojant žaislus ir paveikslėlius.

„Time4English“ anglų kalbos mokyklėlė
mokytoja Aliona

Pirmadienis – Trečiadienis
12.00 – 12.25 “Pelėdžiukų” gr.
12.30 – 13.00  “Žiogelių” gr.
13.10 – 13.40 “Voveryčių” gr.
13.50 – 14.20 “Skruzdėliukų” gr.
14.30 – 15.00 “Boružėlių” gr.
15.10 – 15.40 “Žemuogiukų” gr.
 
 

Šokių būrelis

Darželinukams yra parengta 5 pakopų šokių mokymo programa. 4-6 metų vaikai mokosi populiarių šokių: valso, čia čia čia, lėto valso, rokenrolo, polkos.

Tomo Petreikio šokių studija mokytoja Rita
Penktadienis
8.45-9.05       “Žiogelių” gr.
9.10 – 9.20     “Drugelių” gr.
9.30 – 10.00   “Voveryčių” gr.
10.00 – 10.30  “Boružėlių” gr.
11.30 – 12.00  “Žemuogiukų” gr.
12.05 – 12.35  “Bitučių” gr.
12.35 – 13.05  “Genelių” gr.

 


Šachmatų būrelis

Šachmatai suteikia galimybę mažyliui pačiam tobulėti, lavinti savo loginį, strateginį mąstymą, atkaklumą, norą laimėti, susikaupti, laikytis taisyklių. Pirmosiomis šachmatų valandėlės metu sekama pasaką apie ,,Šachmatų karalystę“, kurioje gyvena Juodasis ir Baltasis karalius. Karalystės valdovės – Baltoji ir Juodoji karalienė, kurios kovoja už savo valdas. Susipažįsta su kitomis šachmatų figūromis bei jų ėjimais. Niekada ne per vėlu išmokti žaisti šachmatais – tai populiariausias žaidimas pasaulyje!

Mokytoja Rasa

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis
8.15-8.50
“Voveryčių” gr.
9.25-10.00
“Genelių” gr.
8.05-8.40
“Žemuogiukų” gr.
8.55-9.30
“Žemuogiukų” gr.
9.25-10.00
“Genelių” gr.
10.45-11.20
“Drugelių” gr.
9.10-9.45
“Voveryčių” gr.
9.40-10.15
“Drugelių” gr.
13.10-13.45
“Skruzdėliukų” gr.
13.10-13.45
“Skruzdėliukų” gr.
13.30-14.05
“Bitučių” gr.
13.30-14.05
“Bitučių” gr.

Logopedo darbo tikslas – nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus ir bendradarbiaujant su pedagogais ir ugdytinių tėvais (globėjais), juos įveikti.

Darželyje logopedo pagalba teikiama vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

Logopedas:

Visapusiškai tiria vaiko kalbą (tartį, žodyną, gramatinę sandarą, rišliąją kalbą).

Išsiaiškina vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį ir nustato priežastis.

Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taikydama specialiojo poreikio priemones kalbėjimo ir kalbos sutrikimams įveikti.

Dalyvauja darželio vaiko gerovės komisijos veikloje.

Konsultuoja kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų tėvus (globėjus), auklėtojus.

Esant reikalui, kalbėjimo ir kalbos sutrikimus turinčius vaikus, siunčia į Trakų rajono savivaldybės PPT konsultacijai ir ištyrimui.

Kas yra logopedinė pagalba? 

Logopedinė pagalba – logopedinės pratybos, kurių tikslas įveikti kalbos sutrikimus.

Nustačius vaikui kalbėjimo ar kalbos sutrikimą, pagalbos vaikui būdai aptariami su vaiko tėvais (globėjais).

Logopedinių pratybų intensyvumas, trukmė ir pobūdis priklauso nuo sutrikimo sunkumo.

Logopedinės pagalbos efektyvumas priklauso nuo logopedo, vaiko ir jo tėvų (globėjų), auklėtojų bendradarbiavimo.

Logopedė- metodininkė Lilija Chmeliauskienė
Logopedo kontaktinės valandos
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
7.45-12.00
 12.30-15.45
7.45-12.00
 12.30-15.45
9.00-12.00
 12.30-16.00
7.45-12.45
9.00-12.00
12.30-16.00

Pratybų tvarkaraštis patalpintas elektroniniame dienyne musudarzelis.lt 


Vaiko socialinių įgūdžių ugdymas pradiniame ugdymo etape, turi didelę reikšmę jo tolimesniame gyvenime. Socialinė pedagogė dirba individualiai su vaikais turinčiais elgesio arba emocijų sutrikimų. Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas. Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą. Inicijuoja, organizuoja ir įgyvendina įvairius socialinius projektus.

Socialinė pedagogė Rita Vadoklienė

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis

8.00-12.00

Darbas grupėse

8.00-12.00

Darbas grupėse

8.00-12.00

Darbas grupėse

8.00-12.00

Darbas grupėse

8.00-12.00

Darbas grupėse

12.30-12.50

Individualus darbas

12.30-12.50

Individualus darbas

12.30-14.12

Individualus darbas

12.30-12.50

Individualus darbas

12.30-12.46

Individualus darbas

12.50-15.50* 12.50-15.50* 12.50-15.50* 12.50-15.50* 12.46-15.10*

* – dokumentacijos tvarkymas, lankymasis namuose, bendravimas su kitomis įstaigomis, priemonių gaminimas, darbas vaiko gerovės komisijoje, savišvieta ir kita veikla.


Darželio psichologas:
  • Rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.
  • Stebi vaiko elgesį natūralioje aplinkoje (grupėje).
  • Dirba su emocijų, elgesio, bendravimo sunkumų bei kitų sutrikimų turinčiais vaikais.
  • Konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus vaiko psichologijos klausimais, teikia žodines (rašytines) rekomendacijas dėl vaikų ugdymo.
  • Vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą.
  • Veda pažintinių procesų ir socialinių įgūdžių stiprinimo grupinius užsiėmimus vaikams.

 Kokios problemos gali būti sprendžiamos drauge su darželio psichologu?

Emocinės problemos: adaptacijos sunkumai, nepasitikėjimas savimi, jaudulys, nerimas, baimė, emocijų valdymo sunkumai ir kt.;
Elgesio problemos: elgesio valdymo sunkumai, drausmės problemos ir kt.;
Problemos šeimoje: tėvų skyrybos, netektys  ir kt.;
Bendravimo problemos: bendravimo su vaiku sunkumai, nesutarimai su tėvais, kitais artimaisiais, bendravimo sunkumai su bendraamžiais ir kt.
Problemos, susijusios su mentaliniu išsivystymu: dėmesio koncentracijos bei išlaikymo sunkumai, motyvacijos stoka, raidos sutrikimai ir kt.

Psichologės Viktorijos Danilovienės darbo grafikas

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
  
7.30-12.00
 12.30-16.00
 
 
 9.00-13.00
 
7.30-12.00
 12.30-14.00

 

 
 

 

 

9.00-13.00

Individualių konsultacijų laikas derinamas iš anksto. Konsultacijos konfidencialios. Dėl rūpimų klausimų, bei konsultacijų laiko derinimo kreiptis el. paštu:  viktorija.lekaviciute@gmail.com Esant skubiems klausimams skambinti telefonu:  +37062458634

Priešmokyklinis ugdymas. Kiekviena šeima, kuri rūpinasi savo vaiku kiekvieną dieną, atidžiai stebi jo raidą. Tėvai nerimauja ar jų šešiametis yra brandus mokyklai. Mūsų tikslas – padėti tėvams auginantiems tokio amžiaus vaikus.Teikiama pagalba priešmokyklinės ugdymo grupės nelankančiam vaikui ir jo tėvams (globėjams). Konsultuojame priešmokyklinio ugdymo klausimais, laiduojančias sėkmingą mokymosi pradžią, ugdymo veiksmingumą.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Marcinkienė
Tel. 8 606 96843
el. p. rasa.marcinkienė@yahoo.com