Vaikai lanko sporto būrelį. Mokosi žaisti krepšinį ir kitus sportinius žaidimus. Galime pasidžiaugti ne tik pasiektais rezultatais, bet ir galimybe surengti draugiškas rungtynes su kitų ikimokyklinių įstaigų komandomis.
Papildomi užsiėmimai vyksta ir su vaikais turinčiais laikysenos sutrikimų. Atliekami korekciniai pratimai su įvairiomis priemonėmis.
Kūno kultūros auklėtoja-metodininkė Marina Borisenkova
Rytinė mankšta
8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.30 – 8.40  8.40 – 8.50 8.50 – 9.00
“Žiogelių” gr.
“Voveryčių” gr.
“Bitučių” gr.
“Genelių”  gr.
“Skruzdėliukų” gr.
“Boružėlių” gr.
“Ežiukų” gr
“Drugelių” gr.
“Žemuogiukų” gr.
Kūno kultūros veiklos  tvarkaraštis
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
9.15-9.35
“Voveryčių” gr.
9.15-9.30
“Pelėdžiukų” gr.
9.15-9.35
“Voveryčių” gr.
9.15-9.35
 “Kiškučių” gr.
“Nykštukų” gr.
9.15-9.35
“Žiogelių” gr.
9.45-10.05
“Bitučių” gr.
9.40-10.00
“Genelių” gr.
9.45-10.05
“Bitučių” gr.
9.50-10.05
“Pelėdžiukų” gr.
9.45-10.05
“Genelių” gr.
10.15-10.40
“Ežiukų” gr.
10.10-10.35
“Boružėlių” gr.
10.15-10.40
“Ežiukų” gr.
10.15-10.35
“Žiogelių” gr.
10.15-10.35
Plokščiapėdystės
profilaktika
10.50-11.20
“Skruzdėliukų” gr.
10.45-11.15
“Drugelių” gr.
10.50-11.20
“Skruzdėliukų” gr.
10.45-11.10
“Boružėlių” gr.
10.40-11.00
Krepšinio būrelis
11.25-11.55
“Žemuogiukų” gr.
11.20-11.50
Krepšinio būrelis
11.25-11.55
“Žemuogiukų” gr.
11.20-11.50
“Drugelių” gr.

 

,,Šilinukų” ansamblį lanko mėgstantys dainuoti, jaučiantis ritmą, intonuojantys vaikai. Užsiėmimų metu ugdomi vokaliniai, ritminiai, improvizaciniai vaikų gabumai.
“Šilinukai” kviečiami koncertuoti Lentvario miesto renginiuose, Trakų kultūros rūmuose, Vytauto Didžiojo gimnazijoje, Seimo rūmuose.
Muzikos mokytoja- metodininkė Inga Okuškienė
Muzikinės veiklos tvarkaraštis
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
9.00-9.15
“Pelėdžiukų” gr.
9.00-9.20
“Voveryčių” gr.
9.00-9.15
“Pelėdžiukų” gr.
9.00-9.20
“Voveryčių” gr.
9.00-9.20
“Kiškučių” gr.
“Nykštukų” gr.
9.20-9.35
“Žiogelių” gr.
9.25-9.45
“Bitučių” gr.
9.20-9.35
“Žiogelių” gr.
9.25-9.45
“Bitučių” gr.
9.40-10.10
Muzikinio lavinimo būrelis su gabiais vaikais
9.45-10.05
“Genelių” gr.
9.55-10.20
“Ežiukų” gr.
9.45-10.05
“Genelių” gr.
9.55-10.20
“Ežiukų” gr.
10.15-10.40
“Boružėlių” gr.
10.30-11.00
“Skruzdėliukų” gr.
10.15-10.40
“Boružėlių” gr.
10.30-11.00
“Skruzdėliukų” gr.
10.50-11.20
“Drugelių” gr.
11.10-11.40 “Žemuogiukų” gr.
10.50-11.20
“Drugelių” gr.
11.10-11.40 “Žemuogiukų” gr.
11.30-12.00
Muzikinio lavinimo būrelis su gabiais vaikais
 
11.30-12.00
Muzikinio lavinimo būrelis su gabiais vaikais
 
Dailės studijoje mūsų mažieji daug piešia, tapo, tyrinėja, eksperimentuoja. Meninio proceso metu vaikas kuria, piešinyje išreiškia emocijas, išgyvena paslaptį, džiugesį ir nesėkmes.
 Kad ir koks šedevras išeitų – ar šviesus lipnus gumulėlis, ar parodai vertas kūrinys – vaikui jis yra labai svarbus rezultatas. Dailės dalykai per žaidimą padeda gilinti vaiko jausmus, o turtingas jausmų pasaulis sudaro geras prielaidas visapusiškai ugdyti asmenybę.
Anglų kalbos būrelis
Anglų kalbos užsiėmimai paremti vaikams patraukliu žaidimo principu. Naudojamos naujausio Oxford’o universiteto sukurtos programos, kurios apima didelę metodinių priemonių įvairovę: lėles – programos personažus, pasakas, užduočių knygas, kompiuterinius edukacinius žaidimus, didaktinius žaidimus ir kt. mokomasi šnekamosios anglų kalbos. Kursas išdėstytas aktualiomis temomis (pvz.: tokiomis kaip maistas, rūbai, oras, šeimos nariai, transportas ir begalė kitų), kiekvienai temai skiriamas vienas mokymosi mėnuo. Programa apima tris sudėtingumo lygius bei mokyklinėse klasėse turi tęstinumą. 

VšĮ “Pilni Namai” mokytojas Vykintas

Antradienis – Ketvirtadienis
11.00 – 11.30 ,,Voveryčių” ir “Žiogelių” gr.
11.30 – 12.00 ,,Genelių” gr.
12.30 – 13.00 ,,Bitučių” gr.
13.20 – 13.50 ,,Boružėlių” gr.
14.50 – 15.20 ,,Skruzdėliukų” gr.
15.30 – 16.00 ,,Drugelių” gr.
16.20 – 16.50 ,,Ežiukų” gr.
16.50 – 17.20 ,,Žemuogiukų” gr.
 
Šokių būrelis

Darželinukams yra parengta 5 pakopų šokių mokymo programa. 4-6 metų vaikai mokosi populiarių šokių: valso, čia čia čia, lėto valso, rokenrolo, polkos.

Tomo Petreikio šokių studija mokytoja Rita
Penktadienis
3-4 m. vaikų grupė 10.20
5-6 m. vaikų grupė 11.00
6-7 m. vaikų grupė 11.30

Futboliuko būrelis

Viešoji įstaiga ,,Talentų futbolo akademija” įsipareigoja vykdyti neformalųjį vaikų švietimą pagal futbolo sporto mokymo programą (http://tfamilanas.lt/futbolo-akademija-metodologija/). Mokymo turinį sudaro teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, varžybos ir kiti sporto renginiai, kuriuose dalyvaus vaikai.

Treniruotes veda treneris Vladimiras Buzmakovas

Trečiadienis – Penktadienis

16.30-17.30

Nhat Nam kovos menų treniruotės

Treniruotės skirtos darželinukams ir pradinių klasių mokiniams. Ypatingas dėmesys skiriamas vaikų sveikatai ir imuninei sistemai stiprinti, naudojami bendrieji stiprinamieji ir lavinamieji pratimai, taip pat specialieji Nhat Nam bazinės technikos pratimai, ugdoma vaikų plastika ir koordinacija, lavinami kūrybiniai vaikų gabumai. Treniruotės tikslui pasiekti pasitelkiama daug žaismingų pratimų. Be to, treniruojantis Nhat Nam, akcentuojama disciplina.

Treneris Alik Filipovič

Penktadienis

15.00-15.45

 

Robotikos būrelis

Pažinkite įdomų inžinerijos ir mokslo pasaulį jau nuo keturių su puse! Darželinukų programa skirta lavinti smulkiąją motoriką, pažinti mokslo pasaulį, ugdyti discipliną. Vaikai kurs robotus, žengs pirmuosius žingsnius į inžinerijos pasaulį, mokysis tvarkos, ugdys tikslo siekimo įgūdžius, mokysis pagarbos bei laikytis duoto žodžio.

Mokytoja Žiedūnė

Pirmadienis
13.30-14.30 priešmokyklinukai
14.45-15.45 darželinukai

Šachmatų būrelis

Šachmatai suteikia galimybę mažyliui pačiam tobulėti, lavinti savo loginį, strateginį mąstymą, atkaklumą, norą laimėti, susikaupti, laikytis taisyklių. Pirmosiomis šachmatų valandėlės metu sekama pasaką apie ,,Šachmatų karalystę“, kurioje gyvena Juodasis ir Baltasis karalius. Karalystės valdovės – Baltoji ir Juodoji karalienė, kurios kovoja už savo valdas. Susipažįsta su kitomis šachmatų figūromis bei jų ėjimais. Niekada ne per vėlu išmokti žaisti šachmatais – tai populiariausias žaidimas pasaulyje!

Mokytoja Rasa

Ketvirtadienis – Penktadienis
9.15-10.00  Jaunesnioji grupė
13.10-14.00 Vyresnioji grupė

 

Logopedo darbo tikslas – nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus ir bendradarbiaujant su pedagogais ir ugdytinių tėvais (globėjais), juos įveikti.

Darželyje logopedo pagalba teikiama vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

Logopedas:

Visapusiškai tiria vaiko kalbą (tartį, žodyną, gramatinę sandarą, rišliąją kalbą).

Išsiaiškina vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį ir nustato priežastis.

Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taikydama specialiojo poreikio priemones kalbėjimo ir kalbos sutrikimams įveikti.

Dalyvauja darželio vaiko gerovės komisijos veikloje.

Konsultuoja kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų tėvus (globėjus), auklėtojus.

Esant reikalui, kalbėjimo ir kalbos sutrikimus turinčius vaikus, siunčia į Trakų rajono savivaldybės PPT konsultacijai ir ištyrimui.

Kas yra logopedinė pagalba? 

Logopedinė pagalba – logopedinės pratybos, kurių tikslas įveikti kalbos sutrikimus.

Nustačius vaikui kalbėjimo ar kalbos sutrikimą, pagalbos vaikui būdai aptariami su vaiko tėvais (globėjais).

Logopedinių pratybų intensyvumas, trukmė ir pobūdis priklauso nuo sutrikimo sunkumo.

Logopedinės pagalbos efektyvumas priklauso nuo logopedo, vaiko ir jo tėvų (globėjų), auklėtojų bendradarbiavimo.

Logopedė- metodininkė Lilija Chmeliauskienė
Logopedo kontaktinės valandos
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
8.00-12.45
8.00-12.45
10.00-14.00
8.00-12.45
8.00-11.45

Pratybų tvarkaraštis patalpintas elektroniniame dienyne musudarzelis.lt 

 

Vaiko socialinių įgūdžių ugdymas pradiniame ugdymo etape, turi didelę reikšmę jo tolimesniame gyvenime. Socialinė pedagogė dirba individualiai su vaikais turinčiais elgesio arba emocijų sutrikimų. Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas. Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą. Inicijuoja, organizuoja ir įgyvendina įvairius socialinius projektus.

Socialinė pedagogė Rita Vadoklienė

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis

8.00-12.00

Darbas grupėse

8.00-12.00

Darbas grupėse

8.00-12.00

Darbas grupėse

8.00-12.00

Darbas grupėse

8.00-12.00

Darbas grupėse

12.30-14.42

Individualus darbas

12.30-14.42

Individualus darbas

12.30-14.42

Individualus darbas

12.30-14.42

Individualus darbas

12.30-14.42

Individualus darbas

14.42-15.42* 14.42-15.42* 14.42-15.42* 14.42-15.42* 14.42-15.42*

* – dokumentacijos tvarkymas, lankymasis namuose, bendravimas su kitomis įstaigomis, priemonių gaminimas, darbas vaiko gerovės komisijoje, savišvieta ir kita veikla.

Psichologinės pagalbos tikslasstiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).
Priešmokyklinis ugdymas. Kiekviena šeima, kuri rūpinasi savo vaiku kiekvieną dieną, atidžiai stebi jo raidą. Tėvai nerimauja ar jų šešiametis yra brandus mokyklai. Mūsų tikslas – padėti tėvams auginantiems tokio amžiaus vaikus.Teikiama pagalba priešmokyklinės ugdymo grupės nelankančiam vaikui ir jo tėvams (globėjams). Konsultuojame priešmokyklinio ugdymo klausimais, laiduojančias sėkmingą mokymosi pradžią, ugdymo veiksmingumą.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Marcinkienė
Tel. 8 606 96843
el. p. rasa.marcinkienė@yahoo.com