• Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas  www.smm.lt

 

 

 

  • Vaiko teisių konvencija ratifikuota 1995 liepos 3 d. Nr. I-983, Vilnius. www.smm.lt

 

  • Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2017 metų gegužės 2 d. Įsakymo Nr. V- 319 www.smm.lt