TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŠILAS” 2023-2025 M. STRATEGINIS PLANAS

TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠILAS” 2024 M. VEIKLOS PLANAS

TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠILAS” DIREKTORIAUS 2023 M. VEIKLOS ATASKAITA

TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIS – DARŽELIS ,,ŠILAS“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2023 M. VEIKLOS ATASKAITA

TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIS – DARŽELIS ,,ŠILAS“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2024 M. VEIKLOS PLANAS

 TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠILAS” DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŠILAS” 2023-2027 M. SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA

TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŠILAS” DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS

TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠILAS” MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2021-2023 M. ATESTACIJOS PROGRAMA