TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠILAS” 2019 M. VEIKLOS PLANAS 
TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠILAS” DIREKTORIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA 
TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠILAS”  2018 M. VEIKLOS ATASKAITA
TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠILAS” DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŠILAS” STRATEGINIS PLANAS
TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŠILAS” STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŠILAS” UGDYMO KOKYBĖS SAMPRATA
TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŠILAS” SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA
TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŠILAS” DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS
TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŠILAS” VADOVO 2016 M. VEIKLOS ATASKAITA
TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠILAS” VADOVO 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA 
TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠILAS” MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2018-2020 M. ATESTACIJOS PROGRAMA