TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠILAS” 2020 M. VEIKLOS PLANAS

TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠILAS” 2019 M. VEIKLOS PLANAS 

TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠILAS” DIREKTORIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA 

TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠILAS” VADOVO 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA 

TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠILAS”  2018 M. VEIKLOS ATASKAITA

TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠILAS” DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŠILAS” STRATEGINIS PLANAS

TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŠILAS” UGDYMO KOKYBĖS SAMPRATA

TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŠILAS” SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA

TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŠILAS” DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS

TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠILAS” MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2018-2020 M. ATESTACIJOS PROGRAMA