TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠILAS” 2022 M. VEIKLOS PLANAS

TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠILAS” 2021 M. VEIKLOS PLANAS

TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠILAS” 2020 M. VEIKLOS PLANAS

TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠILAS” DIREKTORIAUS 2021 M. VEIKLOS ATASKAITA

TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠILAS” DIREKTORIAUS 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠILAS” DIREKTORIAUS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA

TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠILAS” DIREKTORIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA 

TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIS – DARŽELIS ,,ŠILAS“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2021 M. VEIKLOS ATASKAITA

TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIS – DARŽELIS ,,ŠILAS“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2022 M. VEIKLOS PLANAS

TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŠILAS” STRATEGINIS PLANAS

TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠILAS” DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŠILAS” UGDYMO KOKYBĖS SAMPRATA

TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŠILAS” SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA

TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŠILAS” DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS

TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠILAS” MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2021-2023 M. ATESTACIJOS PROGRAMA