Visą informaciją apie Lentvario lopšelio-darželio “Šilas” planuojamus,vykdomus ir įvykdytus viešuosius pirkimus, o taip pat supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles rasite CVP IS ir CVPP.