Visą informaciją apie Lentvario lopšelio-darželio “Šilas” planuojamus, vykdomus ir įvykdytus viešuosius pirkimus, o taip pat supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles rasite CVP IS ir CVPP.

 

TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠILAS” MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠAS

TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ŠILAS” VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA 2022 M.

TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ŠILAS” VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA 2021 M.

TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ŠILAS” VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA 2020 M.