,,SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS GALIMYBĖS DIRBANT SU SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIAIS VAIKAIS”

https://prezi.com/p/m6ejhldn-upd/rvspc/?present=1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ŽEMĖ MYLI MUS KIEKVIENĄ“

 

“VAIKAI, SUSIPAŽINKIME JŪSŲ DRAUGĖ, GAMTA”

 

„VAIKŲ UGDYMAS PER ŽAIDIMĄ“

https://prezi.com/p/asswhggzswln/untitled-presentation/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“MAŽAIS ŽINGSNELIAIS LINK GRAŽIOS KALBOS”

https://prezi.com/p/3bdrorkhwxvi/liles/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„KAIP MOTYVUOTI TĖVUS ĮSITRAUKTI Į DARŽELIO VEIKLAS?“

 

„AKTYVIAI, DRAUGIŠKAI, SVEIKAI“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLIMPIADA “DRAMBLYS”

 

“MUMS GERA ŽAISTI, SPORTUOTI IR SVAJOTI KARTU”

 

“VAIKAI IR LIAUDIES PAPROČIAI”

,,TRADICINĖS IR INOVATYVIOS PASAKOS VAIKŲ DARŽELYJE”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIETUVIŲ LIAUDIES VAIKŲ ŽAIDIMŲ KONKURSAS “BURZGULIS”

“BORUŽĖLIŲ” GRUPĖS VAIKŲ VAIDINIMAS E.MIEŽELAIČIO “ZUIKIS PUIKIS”

“EŽIUKŲ” GRUPĖS VAIKŲ VAIDINIMAS LIETUVIŲ LIAUDIES PASAKA “JAUČIO TROBELĖ”

“SKRUZDĖLIUKŲ” GRUPĖS VAIKŲ VAIDINIMAS J.MARCINKEVIČIAUS “MAŠINŲ PARADAS”

“VOVERYČIŲ” GRUPĖS VAIKŲ VAIDINIMAS M.VAINILAIČIO “EŽIO NAMAS”

“ŽEMUOGIUKŲ” GRUPĖS VAIKŲ VAIDINIMAS M.JAKUBĖNO “ABĖCĖLĖ”

LENTVARIO LOPŠELIS-DARŽELIS “ŠILAS” “GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS”

LENTVARIO LOPŠELIS-DARŽELIS “ŠILAS” LIETUVOS – 100 MEČIUI “TAU GIMTINE – MŪSŲ DAINOS”

 LENTVARIO LOPŠELIS-DARŽELIS “ŠILAS” “BITUTĖS DAINELĖ”

 

“TE SUSIJUNGIA PASAKA IR VAIDYBA”

 

“NETRADICINĖS VEIKLOS LAUKE 3-4 METŲ VAIKŲ GRUPĖJE”

 

“SPALVOTA SLĖPTUVĖ”

“BITĖ DARBŠTUOLYTĖ”

 

“ŠACHMATŲ KARALYSTĖ”

 

“OŽKA IR SEPTYNI OŽIUKAI”

 

“VAIKO KELIAS Į GRAŽIĄ KALBĄ”

 

“SPORTUOKIME KITAIP”

 

“OPA PA KOMPLEKTAS – TAI PADOVANOTAS LAIKAS GIRDĖTI IR MATYTI VAIKUS”

 

 

IKIMOKYKLINUKŲ ŽIEMOS OLIMPIADA 2015 “LEDO RITULYS”

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PROJEKTAS ,,JEI NORI AUGTI SVEIKAS, TAI SPORTUOK, ŽAISK, KURK, JUOKAUK IR SU VISAIS DRAUGAUK“

 

“SĖKMINGAI BESIUGDANČIO VAIKO PASIEKIMŲ VERTINIMAS”

 

“KARTU SVEIKATOS LABUI”

 

“MAŽAIS ŽINGSNELIAIS SVEIKATOS LINK”

 

IKIMOKYKLINUKŲ ŽIEMOS OLIMPIADA  “ROGUČIŲ SPORTAS”

 

“VANDENS LAŠELIO SKAIDRUČIO KELIONĖ”

 

VAIDINA „BORUŽIUKŲ“ GRUPĖS TĖVAI „DANGUS GRIŪVA“

 

“EDUKACINĖ STAŽUOTĖ JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE”

 

“PRISIMINKIME UŽGAVĖNIŲ PAPROČIUS”

 

“UŽGAVĖNIŲ KAUKIŲ GAMYBA”