,,SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ BANGA PER LIETUVĄ 2023

 

DARŽELIO APLINKA SKATINA VEIKTI

 

„GAMTAMOKSLINIS VAIKŲ DIALOGAS SU GAMTA, UGDANT JŲ KOMPETENCIJAS“

 

„INDIVIDUALIUS VAIKO POREIKIUS ATLIEPIANČIOS POILSIO FORMOS“

 

„GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA TAIKANT STEAM METODĄ UGDYMO PROCESE“

 

 

 

“PAŽAISKIME SU DĖŽĖMIS”

 

“VEIKLA SU DRUSKOS TEŠLA”

 

“VAIVORYKŠTĖ”

 

METODINIAI LEIDINIAI

“UGDYMAS PASITELKIANT POJŪČIUS“

“ŽAIDIMŲ SVARBA IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMUI”

“RUDENS MOZAIKA”

 

“ŽIEMOS BURTAI”

“PAVASARI, EIME PAŽAISTI”

“KIEME ŠOKA VASARA”

 

GEROJI DARBO PATIRTIS

 

“SVEIKATA VISUS METUS 2021”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų nuotolinė metodinė-praktinė konferencija ,,SVEIKATAI PALANKIOS APLINKOS KŪRIMAS IR JOS PANAUDOJIMAS UGDANT  VAIKŲ SVEIKOS GYVENSENOS ĮGŪDŽIUS“

 

 

 

NUOTOLINĖ VIKTORINA  ,,NORIU AUGTI SVEIKAS“

 

“ŽVILGSNIS Į ĮDOMŲ IR SUDĖTINGAI PAPRASTĄ GEOMETRINIŲ ŽAIDIMŲ PASAULĮ”

 

“ĮTRAUKUSIS NUOTOLINIS UGDYMAS, PRAKTIKA IR GRĮŽTAMASIS RYŠYS”

 

 

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS

,,ČIA AŠ VALGAU, ŽAIDŽIU IR MIEGU“

,,KAS NAMELYJE GYVENA“

,,NORIU SUPRASTI KITĄ“

,,ŠVARUS VAIKAS AUGA SVEIKAS“

,,TAPU, TAPU Į KIEMELĮ“

,,MATAU, ŽAIDŽIU, SKAITAU“

,,KELIONĖ Į DRAUGYSTĖS ŠALĮ“

,,GATVĖJE BŪK SAUGUS“

,,MAŽOS MAŠINĖLĖS“

,,PROFESIJŲ PASAULYJE“

„KODĖL REIKIA TVARKYTIS PATIEMS“

“Į PAGALBĄ GAMTAI”

,,SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS GALIMYBĖS DIRBANT SU SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIAIS VAIKAIS”

https://prezi.com/p/m6ejhldn-upd/rvspc/?present=1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ŽEMĖ MYLI MUS KIEKVIENĄ“

“VAIKAI, SUSIPAŽINKIME JŪSŲ DRAUGĖ, GAMTA”

„VAIKŲ UGDYMAS PER ŽAIDIMĄ“

https://prezi.com/p/asswhggzswln/untitled-presentation/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“MAŽAIS ŽINGSNELIAIS LINK GRAŽIOS KALBOS”

https://prezi.com/p/3bdrorkhwxvi/liles/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„KAIP MOTYVUOTI TĖVUS ĮSITRAUKTI Į DARŽELIO VEIKLAS?“

„AKTYVIAI, DRAUGIŠKAI, SVEIKAI“

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLIMPIADA “DRAMBLYS”

“MUMS GERA ŽAISTI, SPORTUOTI IR SVAJOTI KARTU”

“VAIKAI IR LIAUDIES PAPROČIAI”

,,TRADICINĖS IR INOVATYVIOS PASAKOS VAIKŲ DARŽELYJE”

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIETUVIŲ LIAUDIES VAIKŲ ŽAIDIMŲ KONKURSAS “BURZGULIS”

“BORUŽĖLIŲ” GRUPĖS VAIKŲ VAIDINIMAS E.MIEŽELAIČIO “ZUIKIS PUIKIS”

“EŽIUKŲ” GRUPĖS VAIKŲ VAIDINIMAS LIETUVIŲ LIAUDIES PASAKA “JAUČIO TROBELĖ” 

“SKRUZDĖLIUKŲ” GRUPĖS VAIKŲ VAIDINIMAS J.MARCINKEVIČIAUS “MAŠINŲ PARADAS”

“VOVERYČIŲ” GRUPĖS VAIKŲ VAIDINIMAS M.VAINILAIČIO “EŽIO NAMAS”

“ŽEMUOGIUKŲ” GRUPĖS VAIKŲ VAIDINIMAS M.JAKUBĖNO “ABĖCĖLĖ”

LENTVARIO LOPŠELIS-DARŽELIS “ŠILAS” “GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS”

LENTVARIO LOPŠELIS-DARŽELIS “ŠILAS” LIETUVOS – 100 MEČIUI “TAU GIMTINE – MŪSŲ DAINOS”

 

LENTVARIO LOPŠELIS-DARŽELIS “ŠILAS” “BITUTĖS DAINELĖ”

“TE SUSIJUNGIA PASAKA IR VAIDYBA”

“NETRADICINĖS VEIKLOS LAUKE 3-4 METŲ VAIKŲ GRUPĖJE”

“SPALVOTA SLĖPTUVĖ”

“BITĖ DARBŠTUOLYTĖ”

“ŠACHMATŲ KARALYSTĖ”

“OŽKA IR SEPTYNI OŽIUKAI”

“VAIKO KELIAS Į GRAŽIĄ KALBĄ”

“SPORTUOKIME KITAIP”

“OPA PA KOMPLEKTAS – TAI PADOVANOTAS LAIKAS GIRDĖTI IR MATYTI VAIKUS”

IKIMOKYKLINUKŲ ŽIEMOS OLIMPIADA 2015 “LEDO RITULYS”

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PROJEKTAS ,,JEI NORI AUGTI SVEIKAS, TAI SPORTUOK, ŽAISK, KURK, JUOKAUK IR SU VISAIS DRAUGAUK“

“SĖKMINGAI BESIUGDANČIO VAIKO PASIEKIMŲ VERTINIMAS”

“KARTU SVEIKATOS LABUI”

“MAŽAIS ŽINGSNELIAIS SVEIKATOS LINK”

IKIMOKYKLINUKŲ ŽIEMOS OLIMPIADA  “ROGUČIŲ SPORTAS”

“VANDENS LAŠELIO SKAIDRUČIO KELIONĖ”

“EDUKACINĖ STAŽUOTĖ JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE”

“PRISIMINKIME UŽGAVĖNIŲ PAPROČIUS”

“UŽGAVĖNIŲ KAUKIŲ GAMYBA”

VAIDINA „BORUŽIUKŲ“ GRUPĖS TĖVAI „DANGUS GRIŪVA“