Darželyje vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinta Higienos norma: HN 75:2008 “Ikimokyklinio ugdymo mokykla: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”; ,,Gerosios higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms” (nauja redakcija 2009 m.).
  • Vaikai maitinami 3 kartus per dieną. Maistas gaminamas darželio virtuvėje. Maistą ruošia ir už jo kokybę atsako virėjos.
  • Tris kartus per savaitę vaikai geria šviežiai spaustas vaisių ir daržovių sultis, kurios taip reikalingos augančiam organizmui.
  • Organizuojant vaikų maitinimą yra sudaromi perspektyviniai valgiaraščiai 15- ai dienų su apskaičiuota paros maisto raciono energetine verte. Valgiaraščiai suderinami su Trakų VSC.
  • Už mitybos organizavimą darželyje, jo kokybę, gamybos priežiūrą, atsako  slaugytoja.
  • Daugiau sužinoti apie vaikų maitinimo normas, valgiaraštį galima vaikų grupėse ir pas slaugytoją. Turint pasiūlymų, pageidavimų, problemų  prašome kreiptis į direktorę.

 

Perspektyvinis valgiaraštis 2018 m.

Perspektyvinis valgiaraštis 2016-2018 m.