Darželyje vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinta Higienos norma: HN 75:2008 “Ikimokyklinio ugdymo mokykla: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”; ,,Gerosios higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms” (nauja redakcija 2009 m.).
•Vaikai maitinami 3 kartus per dieną. Maistas gaminamas darželio virtuvėje. Maistą ruošia ir už jo kokybę atsako virėjos.
•Tris kartus per savaitę vaikai geria šviežiai spaustas vaisių ir daržovių sultis, kurios taip reikalingos augančiam organizmui.
•Organizuojant vaikų maitinimą yra sudaromi perspektyviniai valgiaraščiai 15- ai dienų su apskaičiuota paros maisto raciono energetine verte. Valgiaraščiai suderinami su Trakų VSC.
•Už mitybos organizavimą darželyje, jo kokybę, gamybos priežiūrą, atsako  slaugytoja.
•Daugiau sužinoti apie vaikų maitinimo normas, valgiaraštį galima vaikų grupėse ir pas slaugytoją. Turint pasiūlymų, pageidavimų, problemų  prašome kreiptis į direktorę.
2014. Visos teisės saugomos. Trakų rajono Lentvario lopšelis-darželis "Šilas"