Darželyje vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394  patvirtintu  “Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu”.
  • Vaikai maitinami 3 kartus per dieną. Maistas gaminamas darželio virtuvėje.
  • Darželis dalyvauja ES programoje „Vaisių ir pieno produktų vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“.
  • Organizuojant vaikų maitinimą yra sudaromi perspektyviniai valgiaraščiai 15- ai dienų, kurie suderinami su Trakų Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.
  • Už vaikų maitinimo organizavimą atsako UAB “Sanus Cibus”
  • Vaikų maitinimui draudžiami naudoti maisto produktai
  • Turint pasiūlymų, pageidavimų, problemų  prašome kreiptis į direktorę.