Projekto tikslasspecialiųjų užduočių ir žaidimų pagalba lavinti vaiko erdvės ir regimąjį suvokimą.

 

Projektinės veiklos yra integruojamos į logopedines ir socialines veiklas.

Penkerius metus įgyvendintas respublikinis ilgalaikis prevencinis projektas „Žaidimai moko“, kvietė pedagogus specialiųjų užduočių ir žaidimų pagalba lavinti vaikų erdvės bei regimąjį suvokimą.

Nuo šių metų projekto turinys plečiamas, jame gausų naujų veiklų, kurios skirtos lavinti ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų (taip pat vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių) pažinimo, komunikavimo, socialinę, meninę kompetencijas. Projekto „Žaidimai moko“ programoje papildytos veiklos, kurių metu naudojamas judesys ir vaizdas, aktyvinantys žaidimai ir kūrybinės užduotys, kurie skatina vaikų smalsumą, aktyvumą, vaizduotę, tikslina ir plečia žodyną.