Vaikų priėmimas vykdomas vadovaujantis:
Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014-12-04 Nr. S1-373 sprendimu  “Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. S1-45 pakeitimo”
 
Prioritetai teikiami:
•Specialiųjų poreikių vaikams;
•Socialiai remtinų šeimų vaikams;
•Socialinės rizikos šeimų vaikams;
•Vaikams iš nepilnų šeimų;
•Vaikams iš šeimų auginančių tris ir daugiau vaikų;
•Vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą;
•Vaikams, kurių vienas iš tėvų yra moksleivis ar studentas ir mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje;
•Vaikams, kurių tėvas atlieka tikrąją karinę tarnybą;
•Vaikams, kurių vienas iš tėvų yra pirmos ar antros grupės invalidas;
•Priešmokyklinio amžiaus vaikams;
•Kitais atvejais, numatytais švietimo įstaigos nuostatuose.
Naujų grupių komplektavimas vyksta rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais.
 
Vaikui, pirmą kartą pradedant lankyti darželį, tėveliai iš pediatro į darželį pristato pažymėjimą forma 027-1/a. Jei vaikas lanko darželį, po vasaros tėveliai patikrina vaiko sveikatą ir atneša medicininį pažymėjimą forma 027-1/a ir po ligos 094/a