Nuostatai

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014-02-06 Nr. S1-14 sprendimas ,,Dėl Trakų r. Lentvario lopšelio darželio „Šilas“ nuostatų dalinio pakeitimo“

Tvarkos

Lentvario lopšelio-darželio “Šilas” vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Lentvario lopšelio-darželio “Šilas” bendruomenės informavimo ir švietimo tvarka

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo pažeidimo aptikimo ir pašalinimo bendrojo pobūdžio taisyklės

Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarka

Veiksmų vaikui susirgus tvarka

Pirmos pagalbos organizavimo tvarka

Vaikų apžiūros dėl pedikuliozės tvarka

Vaikų apžiūros dėl niežų tvarka

Gautos paramos skirstymo ir panaudojimo tvarka

Pagalbos užtikrinimo, jeigu vaikas serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, asmens duomenų tvarkymo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka     

Darbo užmokesčio apmokėjimo sistema

Darbo tarybos rinkimo ir vertinimo tvarka

Lygiu galimybių politika


Aprašai

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašas

2019-2020 priešmokyklinio ugdymo organizavimo aprašas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasekimų vertinimo tvarka

Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Mobiliojo ryšio naudojimosi tvarkos aprašas

Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas

Informacijos apie Trakų r. Lentvario lopšelio – darželio “Šilas” veiklą skelbimo tvarkos aprašas

Darbuotojų civilinės saugos mokymo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Bendruomenės narių ir kitų asmenų aptarnavimo tvarkos aprašas

Veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas

Metinio veiklos vertinamojo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas


Vaikų lankomumo ataskaita

2019 m. sausio mėnesio vaikų lankomumo ataskaita

2019 m. vasario mėnesio vaikų lankomumo ataskaita

2019 m. kovo mėnesio vaikų lankomumo ataskaita

2019 m. balandžio mėnesio vaikų lankomumo ataskaita 

 

2018 m. sausio mėnesio vaikų lankomumo ataskaita

2018 m. vasario mėnesio vaikų lankomumo ataskaita

2018 m. kovo mėnesio vaikų lankomumo ataskaita

2018 m. balandžio mėnesio vaikų lankomumo ataskaita

2018 m. gegužės mėnesio vaikų lankomumo ataskaita 

2018 m. birželio mėnesio vaikų lankomumo ataskaita 

2018 m. rugpjūčio mėnesio vaikų lankomumo ataskaita 

2018 m. rugsėjo mėnesio vaikų lankomumo ataskaita 

2018 m. spalio mėnesio vaikų lankomumo ataskaita

2018 m. lapkričio mėnesio vaikų lankomumo ataskaita

2018 m. gruodžio mėnesio  vaikų lankomumo ataskaita

 

2017 m. sausio mėnesio vaikų lankomumo ataskaita

2017 m. vasario mėnesio vaikų lankomumo ataskaita

2017 m. kovo mėnesio vaikų lankomumo ataskaita

2017 m. balandžio mėnesio vaikų lankomumo ataskaita

2017 m.gegužės mėnesio vaikų lankomumo ataskaita

2017 m.birželio mėnesio vaikų lankomumo ataskaita

2017 m. rugpjūčio mėnesio vaikų lankomumo ataskaita

2017 m. rugsėjo mėnesio vaikų lankomumo ataskaita

2017 m. spalio mėnesio vaikų lankomumo ataskaita

2017 m. lapkričio mėnesio vaikų lankomumo ataskaita

2017 m. gruodžio mėnesio vaikų lankomumo ataskaita