Naujienos

Programa „eTwinning“ pradėta įgyvendinti 2005 metais skaičiuoja 18 – uosius metus. Programa „eTwinning” iki šiol turėjo savo platformą, kurios struktūra keletą kartų keitėsi.  Rugsėjo 30 d., 2022 m. senoji „eTwinning“ platforma tapo nebenaudojama ir nebeprieinama jos nariams.

O atsitiko taip, kad Europos Komisijos dvi platformos „School Education Gateway“ (Mokyklų švietimo vartai) ir „eTwinning“ buvo sujungtos į vieną platformą, pavadintą „European School Education Platform“ (Europos mokyklų švietimo platformą) ir visas turinys bei paslaugos atsidūrė po vienu stogu. Jau yra įdiegtos pagrindinės „eTwinning“ funkcijos, skirtos naujų „eTwinning“ dalyvių registracijai ir projektų vykdymui. Papildomos funkcijos ir naujas turinys yra vis dar šiuo metu diegiamas. Šiuo metu „European School Education Platform“, kurios adresas https://school-education.ec.europa.eu/ jau yra ta nauja vieta Jūsų „eTwinning“ projektams.

Vasario 15 dieną Trakų r. Lentvario lopšelio – darželio „Šilas” pedagogams vyko Europos mokyklų švietimo platformos pristatymas. Seminare dalyvavo 11 dalyvių, kurie  mokėsi, kaip užsiregistruoti EU platformoje, susipažino su programos „eTwinning” teikiamomis galimybėmis, bandė pasikviesti kitą dalyvį į draugus, užsiregistruoti prie projekto, pristatyta  Twinspace erdvė ir pateikti projektų pavyzdžiai. 

Raginu visus dalyvius, registravusius projektus senoje „eTwinning” platformos versijoje, toliau tęsti veiklas. Visi esami nariai jau gali jungtis naujoje platformoje „European School Education Platform“, kurios adresas https://school-education.ec.europa.eu/ ir tai gali padaryti ne kurdami naują profilį, bet prisijungdami („Login“) naudojant EU Login paskyrą, kurios el. paštas turi būti toks pat, kokiu buvo registruojamasi senojoje platformoje. O jei kils klausimų – Jums visada padės ir pakonsultuos „eTwinning” ambasadorės.

Loreta Tarvydienė, programos „eTwinning” ambasadorė